•  I MOODUL  17.-18.veebruar 2012

Tähtaeg: 5. mai 2012

Kodutöö:  koostada tunnikava. Vt   Tunnikava vorm.

Töö vormistamine:

Kodutöö peab olema  logodega varustatud ning viitega programmile:

Kodune töö on valminud EVÕL koolituse "Võõrkeeleõpetaja jaõpetus uues õppekavas" ESF meetme Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine alameetme Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus raames.

 

Kodutööd palume  saata  projektijuht Krista Savitschile: krista.savitsch@mail.ee

 Valminud kodutööd :

 


  • II MOODUL 15.-16. juuni 2012

Tähtaeg: 30. august 2012

            Kodutöö:

              1. Koostada projektõppekava paaristööna.

              2. Koostada  IKTvahenditega seotud kaks õppematerjali.

Töö vormistamine:

Kodutöö peab olema  logodega varustatud ning viitega programmile:

Kodune töö on valminud EVÕL koolituse "Võõrkeeleõpetaja jaõpetus uues õppekavas" ESF meetme Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine alameetme Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus raames.

 

Kodutööd palume  saata  projektijuht Krista Savitschile: krista.savitsch@mail.ee

            Valminud kodutööd :

Lisa : veebipõhised materjalid (pdf)

 


  • III MOODUL

          Tähtaeg:  29. oktoober

Kodutöö:

1. Koostage oma klassiga/õpperühmaga/keelegrupiga väärtuste puu. Mõelge koos õpilastega

välja 5 põhiväärtust arvesse võttes Teie poolt õpetatavat ainet ja mõtestada iga väärtus ka lahti.

Töö vormistamine:

Kodutöö peab olema  logodega varustatud ning viitega programmile:

Kodune töö on valminud EVÕL koolituse "Võõrkeeleõpetaja jaõpetus uues õppekavas" ESF meetme Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandaminealameetme Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus raames.

            Kodutööd palume  saata  projektijuht Krista Savitschile: krista.savitsch@mail.ee

             Valminud kodutööd :

 

             Väärtuste puu  esitlused.

 


  • IV MOODUL

Tähtaeg: 29. detsember 2012

Kodutöö:

1. Koostage kodune töö, kus oleks nimetatud täiendavad võimalused andekate laste arendamiseks üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses. Korrektne töö sisaldab  vähemalt 10 ideed andekate laste arendamiseks. Valige üks idee, mida oleksite ise valmis realiseerima tööks andekate lastega: tegevuste  eesmärgid, kestus, etapid, täpsed selgitused, saavutatavad tulemused.

 
2. Koostage hindamismudel, mida saate oma aines edaspidi kasutada, mida peate oma  aine seisukohalt vajalikuks.

 Kasutage keskkonda http://opetaja.edu.ee/hindamismudelid/index.php

 

Töö vormistamine:

Kodutöö peab olema  logodega varustatud ning viitega programmile:

Kodune töö on valminud EVÕL koolituse "Võõrkeeleõpetaja jaõpetus uues õppekavas" ESF meetme Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” alameetme Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus raames.

Valminud kodutööd :