Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu TUNNUSKIRJAD: 2022

Tunnuskirjad anti  üle  26. novembril 2022 EVÕLI 8. sügiskonverentsil “Kogemus rikastab!” Aasta tegu 2022  Soome ettevõtluspäev Tunnustame  ettevõtmist, mis  sai alguse Tallinna Ülikooli ELU projekti raames ja mille eesmärgiks oli propageerida soome keele õpet...

EVÕL Ida-Virumaal – kogemuse võrra rikkam

Marika  Peekmann, EVÕLi juhatuse liige, Tartu Ülikooli saksa keele nooremlektor 25. ja 26. novembril toimus Ida-Virumaal EVÕL-i 8. sügiskonverents „Kogemus rikastab“. Konverentsi läbivad teemad olid lõimimine ning üleminek eestikeelsele õppele, kuid ettekandeid ja...

9. piirkondlik sügisseminar „Kõik on võimalik!?ˮ

Ingrid Prees, Eesti Keele kui Teise Keele õpetajate Liidu juhatuse esimees, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse liige 17.septembril 2022. aastal kogunesid võõrkeeleõpetajad Viljandi Gümnaasiumisse, et osaleda Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu 9. piirkondlikul...

“Supporting Multilingual Classrooms” koolitusest

13.-14.oktoober 2022 toimus Tallinnas koolitus “Supporting Multilingual Classrooms”, kus keskenduti muukeelse lapse toetamisele kooli süsteemis, väärtustades nii muukeelse lapse keelt ja kultuuri kui ka kohaliku lapse keelt ja kultuuri. Õpetajad läksid...

EESTI VÕÕRKEELEÕPETAJATE LIIDU TUNNUSKIRJAD: 2022

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu 8. sügiskonverentsil 25. novembril  2022  soovime esile tõsta liidu tegevusesse enampanustanud EVÕL-i seltse /liite ja liikmeid ning nende tegevust, millega toetatakse võõrkeeleõpetajate liidu jätkusuutlikku arengut, sh toetatakse...