Kontakt

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit

Registrikood 80301247
Juriidiline aadress : Järveküla tee 75, Kohtla-Järve 30322
E-post: info@voorkeelteliit.eu
Koduleht: https://www.voorkeelteliit.eu/’
Facebook: https://www.facebook.com/voorkeelteliit/

LIIKMED

Eesti Keele kui Teise Keele  Õpetajate Liit

Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts

Eesti Soome Keele Õpetajate Selts

Vene Keele Õpetajate Selts

Inglise Keele Õpetajate Selts

Prantsuse Keele Õpetajate Selts