Selle aasta suvel, 28.juunist kuni 9.juulini toimus Saksamaal, kaunis Bad Wildbad’i linnakeses, esimene Pestalozzi programmi suvekool „Eripära jamitmekesisuse mõistmine“ (Understanding diversity), mille raames oli võimalikosaleda enam kui 30 erineval kursusel. Suvekoolist võttis osa 70 haridustöötajat– õpetajad, direktorid, koolipsühholoogid, koolitajad, ametnikud – 32 riigist(Kreekast, Itaaliast, Eestist, Türgist, Sloveeniast, Bulgaariast, Lätist, Soomest, Rootsist, Norrast, Serbiast, Montenegrost, Armeeniast, Austriast, Saksamaalt, Valgevenest, Bosnia-Hertsogovinast, Horvaatiast, Prantsusmaalt, Maltalt, Gruusiast, Ungarist, Islandilt, Leedust, Poolast, Portugalist, Rumeeniast, Moldaaviast, Hispaaniast, Hollandist, Küproselt ja Mehhikost). Kaheksa intensiivsekoolituspäeva jooksul toimusid erinevad seminarid, loengud, ümarlaua diskussioon ja õpitoad

Pestalozzi programm on Euroopa Nõukogu (EN) programm, mis pakub EN riikideharidustöötajatele võimalusi osalemiseks erinevatel täiendkoolitustel Euroopas. Pestalozzi programmi eesmärk on rakendada Euroopa Nõukogu põhimõtteid – demokraatiat, inimõiguste tunnustamist, väärikust ning seadusandlust – hariduselus ning toetada EN liikmesriike nende väärtuste rakendamisel koolides. Pestalozzi programmi täiendkoolitused toimuvad eesmärgiga arendada edasioskusi ja teadmisi, mis on vajalikud demokraatliku ühiskonna säilitamiseks ningedasi arendamiseks. 

Pestalozzi programmi esimene rahvusvaheline suvekool toimus Bad Wildbad’i Akadeemias (Landesakademie Bad Wildbad). Bad Wildbad on väike maaliline linnake keset suuri männimetsa massiive Schwartzwaldi (Must mets) piirkonnas Enzi jõe ääres. Enne esimest suvekooli sellel aastal olid viimase 30 aasta jooksul toimunud EuroopaNõukogu ja Baden-Württemberg’i liidumaa poolt korraldatud suveakadeemiad, kestusega 3 päeva. Sellel suveltoimunud esimene suvekool on suveakadeemia nn edasiarendus: suvekoolid kestavad nüüd 8 päeva, osavõtjaidon rohkem ning töö intensiivsem.


Pestalozzi suvekooli rõhuasetus oli kultuuridevaheliste kompetentside arendamisel, erisuste eetikal, kaasavalharidusel koolides, diskrimineerimise ennetamisel, kõige ja kõigi ajalool. Tähelepanu pöörati ka sellistelepedagoogilistele ja metodoloogilistele küsimustele nagu koostööpõhine õppimine, innovatsioon, loovus, motivatsiooni ja uudishimu tekitamine/julgustamine, haridus enesearengu toetajana, õpetajate ja kooli roll demokraatlikus ühiskonnas.

Suvekoolil osalejad said valida paljude erisust/mitmekesisust kaasavate kursuste (näit. diskrimineerimine, ajalugu, ühiskondlik õiglus, inimõigused) ja pedagoogikakursuste (näit. koostööpõhine õppimine, õppija-keskne lähenemine, kaasamine) vahel.  Koolitusel käsitleti ka hariduse üldisemaid teemasid: motivatsiooni tekitamine, kooli ja õpetaja roll demokraatlikus ühiskonnas, eesmärgid hariduses. Lisaks grupipõhistele valikkursustele ja loengutele, toimusid ka ühisüritused ja –tegevused. Neist üks – ümarlaua arutelu „Kas koolil on tulevik? Millised koolid tõeliselt demokraatliku ühiskonna jaoks?“ („Does school have a future? Which schools for a truly domocratic society?“) – oli avalik ning mõeldud laiemale publikule kui vaid suvekoolist osavõtjad. Ümarlauast võtsid osaMichael Hermann (sotsioloog, raadioajakirjanik, Baden-Württembergi liidumaa), Pavel Zgaga(Hariduspoliitikauuringute Keskuse direktor, Ljubljana Ülikool, Sloveenia),  Kristin Narr(haridusmeedia spetsialist, Saksamaa), Rudolf Bosch(haridusametnik, Freiburg, Saksamaa) ja Eva Moreno Sánchez(koolieelsete õppeasutuste õppekava arendusdirektor, Mexico). Euroopa Nõukogu esindas Josef Huber (Pestalozzi programmi direktor).

On hea meel tõdeda, et kõik ümarlauast osavõtjad tulid järeldusele, et koolil on tulevik, kuid on vaja teha suunamuutusi ning muuta seda, mida me teeme ning, kuidas me seda teeme.

Pestalozzi esimene suvekool oli väga huvitav ja omapärane kogemus. Kogu kaheksa päeva jooksul sai kogeda dünaamilist ja motiveeritud atmosfääri, mille lõid koolitusel osalejad oma positiivse suhtumise, entusiasmi, aktiivsuse ja koostööga. Lisandväärtuseks sellele suvekoolile on uued isiklikud kontaktid, jagatud ideed ja teadmised, tunnetatud mitmekesisus ja erisus, imekaunis loodus.

 Pestalozzi programmi raames läbiviidavad koolitused on huvitavad ning ainulaadsed. Soovitan kõigile! (rohkem infot Pestalozzi programmi kohta leiate: http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/home/default_en.asp)


Siiri Kalmus
Tartu Tamme Gümnaasiumi
inglise keele vanemõpetaja,
Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu 
juhatuse liige