Viibisin Erasmus+ toetatud õpirände raames  15.-19. augustini Saksamaal Düsseldorfis, asutuses nimega Institut für Internationale Kommunikation. Nimetatud instituut tegeleb juba üsna pikka aega  erinevatekeelte õpetamise kõrval ka pedagoogide täiendkoolitusega. Valisin nimelt metoodikaalase koolituse, et saada kogemusi, kuid   võrrelda ka võõrkeeleõppes kasutatavaid metoodikaid Saksamaal ja Eestis.  Lisaväärtuse andis võimalus osaleda erinevate tasemete keeletundides.

Minu üllatuseks polnud kursuslaste seas mitte ainult saksa keele, vaid teistegi humanitaarainete õpetajaid. Päritolumaadest olid esindatud Euroopa riikide kõrval ka Hiina ja Malaisia.

Minu üllatuseks polnud kursuslaste seas mitte ainult saksa keele, vaid teistegi humanitaarainete õpetajaid. Päritolumaadest olid esindatud Euroopa riikide kõrval ka Hiina ja Malaisia.

Kursusel käsitletut võiks laias laastus  iseloomustada järgmiselt:  popmuusika kasutamine keeleõppes, erinevad aktiivõppemeetodid, koostöine õppimine, näpunäiteid grammatika õpetamiseks. Leidsin enda jaoks nii mõndagi uut, mida tundides rakendada ning kolleegidelegi tutvustada. Süvenes kindlustunne oma saksa keele oskuse suhtes, rääkimata toredatest kontaktidest kaaskursuslastega. Olen veendunud, et taoline kogemus muudab ja motiveerib õpetajat.

Leili Sägi,

Pärnu Koidula Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Pärnu Tammsaare Kooli eesti keele õpetaja