Sellel aastal toimusid suvepäevad 6. – 8. juuni. Õpetajate soovil suvepäevade marsruut oli  Setomaa-Petseri – Pihkva. Programmis oli koolide külastamine. Käisime tutvumas õppekorraldusega Meremäe koolis ja Petseri lingvistilises koolis. Toimus ümarlaud, kus saime vahetada oma kogemusi, ning käsitleda võõrkeelega seotud teemasid. Õppereisi vältel saime arendada oma erialaseid pädevusi ja oskusi. Tutvusime seto rahva kultuuriga. Obinitsa Seto muuseumis õpetajatele oli interaktiivne õppetuba. Külastasime Petseri kloostrit, saime teada kloostri ajaloost. Irboska ehk Vana-Irboska on küla Venemaa Pihkva oblasti Petseri rajoonis. Esmakordselt 862. aastal mainitud Irboska on vanimaid vene linnu. Asulas on 10.–13. sajandist pärinev linnamägi (Truvori linnus) ja 14.–16. sajandil ehitatud linnus. Poolesaja kilomeetri kaugusel Eestist asub Pihkva linn. Pihkva ajalooline kreml annab suurepärase ülevaate vanast kindlusearhitektuurist ja õigeusu kirikukunstist. Külastasime mitut põnevat muuseumi.

Programm oli väga põnev ja sisukas. Päevas oli 5-6 ekskursiooni ja kohtumist. Kuid need ei olnud väsitavad tänu sellele, et kõik ekskursioonid ja kohtumised olid väga põnevad ja silmaringi avardavad.

Suured tänud THM toetamise eest! Tänu sellele meie suvepäevad olid nii sisukad.

Leena Möls, VÕSi juhatuse esimees