ESF Programmi “Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsioonitõstmine 2008-2014” raames osalesid
Eesti üldhariduskoolide ja kutsehariduskoolide võõrkeeleõpetajad õppereisil Manchesteri.

Õppereisil osalejatel oli võimalik külastada Trinity Church School`i  ja osaleda Language World Conference 2012.

Trinity Church School`istehti Eesti õpetajatele põhjalik ekskursioon, räägiti kooli strateegiaid ja võimalusi. Väga huvitavaks ostusid erinevate võõrkeeletundide ja ajalootunni külastus. Antud koolis õpitaksevõõrkeeltena prantsuse ja hispaania keelt. Suurt tööd tehakse erivajadustega õpilastega. Ühel allakirjutanul oli võimalus osaleda hispaania keele tunnis, kus 8 HEV-õpilasega tegid tööd hispaania keele õpetaja jaabiõpetaja. Huvitav kogemus oli ka kehalise kasvatuse tunnis, kus pimedale õpilasele õpetati korvpalli vabaviskeid tegema.

Võõrkeeletunnid viiakse läbi täisklassidele, grupitunde ei kasutata. Võib juhtuda, et võõrkeeletunnis on korraga siis 30 õppurit. Võõrkeeleõppes on raske kasutada kommunikatiivset lähenemist, kui ruumis korraga väga palju õpilasi koos on. Meie Eesti koolis võime olla õnnelikud, et võõrkeeleõpe toimub grupitunnina.


Veendusime, et võõrkeeleõppe metoodika on sarnane meie poolt rakendatavale metoodikale. Elavas arutelus aineõpetajatega selgusid meie koolidele sarnased mured ja rõõmud õppetöös. Üllatav oli, et maiskonnalugu õpetati võõrkeeletunnis emakeeles. See julgustab meidki Saksamaa geograafia, ajaloo ja kultuuriloo kajastamisel rohkem emakeelt kasutama.

Muljetavaldav oli koolivorm, mille kohta võib pilte näha galeriist.
 

Konverentsi Language World Conference 2012 raames oli õpetajatel võimalik osa võtta plenaarette-kannetest ja töötubadest.


Delegaadid Marika Kangro ja Krista Savitsch kuulasid plenaarettekannet
Defining today, transforming tomorrow, millest jäi kõlama elukestva võõrkeeleõppe vajadus.

Osaleti kaheksa erineva töötoa töös.
1) Giving languages the X –factor
Selles töötoas saadi ülevaade võõrkeele positsioonidest Inglismaa
erinevates koolides ja analüüsiti erineva raskustasemega keeleeksameid.
2) How healthy are languages in secondary school?

Tutvustati erinevaid programme keeleõppes.
3) Ruels of language

Räägiti konverentsil osalejatele reeglite kehtestamise vajadusest.
4) Larry Lamb – Future perfekt?

Kuulus Inglise näitleja ja teleseriaali kangelane Larry Lamb jutustas oma
liigutava eluloo võõrkeelte vaatevinklist. Tema soovitus: juba 1. kl
õpilane peab tutvuma erinevate võõrkeeltega.
5) Innovative approaches to language learning in KS4 and KS5 Rene Koglbauer

Selles töötoas tutvustati õpetajatele sotsiaalsete keskkondade kasutamist võõrkeeleõppes. Erilist rõhku pöörati Facebooki kasutamisele võõrkeele õppimisel ja toodi Inglismaa koolide näitel välja plussid ja miinused, et miks suhtluskeskkondade kasutamine väga hea mõte tänapäeva keeleõppes on.


6) Developing lifelong learnes
7) Karl Pfeffer Deutsch – zeigen und sprechen.

Selles töötoas oli võimalik jagada oma kogemust teiste kolleegidega ja rääkida sellest, mida toredat keegi keeleõppes teinud on ja kuidas see keeleõppe motivatsiooni suurendanud on. Eakamad sja suurte kogemustega aksa keele õpetajad tõid näiteid oma metoodilistest võtetest : näiteks
erinevatest lugemisstrateegijatest ja grammatika õpetamise nippidest. Üllatav oli, et grammatikat õpetati 13. kl veinipudeli näitel ja tund lõppes veini degusteerimisega. Jääb loota, et ka Passiv omandati.


8) Using rhymes for pronunciation, grammar and fun.

Erinevate riimide ja liisusalmide kasutamine keeleõppes aitab keelt paremini omandada eriti just algastmes.

Õppereis oli meeldejääv ja kasulik. Kõik Eesti õpetajad annavad saadud teadmisi ja kogemusi edasi oma erialaliitudes 2012.a. jooksul.

Koostanud:

Krista Savitsch,

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu esindaja, 

Tabasalu Ühisgümnaasiumi  saksa keele õpetaja

Marika Kangro

 Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi esindaja

Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi saksa keele õpetaja