13.-14.oktoober 2022 toimus Tallinnas koolitus “Supporting Multilingual Classrooms”, kus keskenduti muukeelse lapse toetamisele kooli süsteemis, väärtustades nii muukeelse lapse keelt ja kultuuri kui ka kohaliku lapse keelt ja kultuuri. Õpetajad läksid koju võõrkeeleõppe sisusse ja korraldusse tehtavate võimalike plaanide ja täiendustega, mis aitaksid jõuda kõigi õpilasteni, toetades nende keelelist kui ka kultuurilist arengut.

Koolitus toimus koostöös Euroopa Nüüdiskeelte Keskuse, HTMi ja Eesti Võõrkeeleõpetajate Liiduga.

Koolitajad olid ECMLi eksperdid Terry Lamb ja Brigitte Gerber.