There are no upcoming events at this time.

KUTSE – 10. piirkondlik koolituspäev

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu 10.piirkondlik koolituspäev „Keeletehnoloogiad ja tehisintellekt keeleõppes“ Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (EVÕL) kutsub võõrkeeleõpetajaid osalema piirkondlikul koolituspäeval Pärnus. Aeg: Laupäev, 27. mai 2023 Koht: Pärnu Koidula...

AASTATE TOETAJA 2022

18.märtsil toimus Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu (Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu asutajaliikme) aastakoosolek, kus kinnitati juhatuse 2022.a. aruanne, valiti uus juhatus ning anti välja tunnuskirjad: Aasta tegu 2022, Aasta tegija 2022 ja Aastate toetaja....

NBR newsletter no 1 2023

Ilmus The Nordic-Baltic Region Electronic Newsletter No 1 (March 2023) Uudiskirja on koostanud Sigurborg Jónsdóttir, NBR president (Island) ja FIPLV asepresident ning NBR sekretär Eglė Šleinotienė, Leedu. 2023.a.  märtsikuu  uudiskirjast leiate NBR presidendi...

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu TUNNUSKIRJAD: 2022

Tunnuskirjad anti  üle  26. novembril 2022 EVÕLI 8. sügiskonverentsil “Kogemus rikastab!” Aasta tegu 2022  Soome ettevõtluspäev Tunnustame  ettevõtmist, mis  sai alguse Tallinna Ülikooli ELU projekti raames ja mille eesmärgiks oli propageerida soome keele õpet...

EVÕL Ida-Virumaal – kogemuse võrra rikkam

Marika  Peekmann, EVÕLi juhatuse liige, Tartu Ülikooli saksa keele nooremlektor 25. ja 26. novembril toimus Ida-Virumaal EVÕL-i 8. sügiskonverents „Kogemus rikastab“. Konverentsi läbivad teemad olid lõimimine ning üleminek eestikeelsele õppele, kuid ettekandeid ja...

9. piirkondlik sügisseminar „Kõik on võimalik!?ˮ

Ingrid Prees, Eesti Keele kui Teise Keele õpetajate Liidu juhatuse esimees, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse liige 17.septembril 2022. aastal kogunesid võõrkeeleõpetajad Viljandi Gümnaasiumisse, et osaleda Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu 9. piirkondlikul...