Taotluse esitajaks võivad olla nimetatud projektiga seotud isikud või organisatsioonid.

2023. aasta konkurss kestab 29. maist 20. juunini (viimane taotluse esitamise päev).

Mõelge enda projektide peale, tunnustage kolleege! Meil on töös kindlasti suurepärased projektid, andke nendest teada!