27. mail toimus Pärnus Koidula Gümnaasiumis Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu (EVÕL) eestvedamisel piirkondlik koolituspäev, kus keskenduti tehisintellektile. Õpetajad arutasid omavahel Chat GPT olemust, keeleõppeks sobivaid veebikeskkondi ja õpistrateegiaid. Lisaks kuulati loengut andmekaitse vajadusest. Seminarile eelneval päeval kogunes Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu üldkoosolek, kus valiti liidule uus juhatus. Juhatuse esimeheks valiti üksmeelselt tagasi EVÕLi käivitaja ja kauaaegne eestvedaja Ene Peterson.

EVÕLi piirkondlik koolituspäev toimus sedakorda Pärnus, kus lahke võõrustaja rollis oli Pärnu Koidula Gümnaasium. Tegemist oli juba viienda seminariga, mis senini on toimunud näiteks Kohtla-Järvel, Viljandis ja Läänemaal. Sedapuhku oli üle Eestimaa seminarile kokku tulnud 65 osalejat (neist 90% liidu liikmed), mis on osalejate arvu poolest piirkondlike seminaride rekordiline saavutus.

Koidula Gümnaasiumi kaunist hoonet, ajalugu ja riigigümnaasiumi parimaid praktikaid tutvustasid kolleegidele Viive Korb, Siiri Vimberg ja Anneli Raid.

Koolituspäeva juhatas sisse Aleksandra Ljalikova, Tallinna Ülikooli õppejõud ning Tallinna Inglise Kolledži prantsuse keele õpetaja. Aleksandra keskendus keeletehnoloogiatele ning tehisintellektile võõrkeeleõpetaja töös. Aleksandra ettekandest jäi kõlama positiivne ja tähelepanuvääriv mõttetera: õpetajal tuleb suhtuda mõistlikult oma töökoormusesse, ei pea ise tegema kõike, kui keeletehnoloogiate ja tehisintellekti näol on abimehed varnast võtta.

Karola Velberg, Tallinna Ülikooli õppejõud ja Tallinna Ühisgümnaasiumi soome keele õpetaja, pakkus oma töötoas teooriale lisaks kohe ka praktilisi näiteid ja lasi seminaril osalejatel erinevaid keskkondi praktikas proovida. Nüüd on kõik osalejad palju targemad, mis puudutab näiteks OpusClip, Heygen või Happyscribe keskkondi, Chat GPT-st rääkimata.

Tallinna Prantsuse Lütseumi inglise keele õpetaja ja haridustehnoloog Merike Saar pani kõigile südamele tõhusa õppeprotsessi toetamist ja vaba meenutamise tähtsust õpitu kinnistumisel. Ka Merike tutvustas ja soovitas kolleegidele sarnaselt Karolaga erinevaid keeleõppeks sobivaid veebikeskkondi nagu näiteks nearpod.com.

Andmetest, nende kaitsmise vajadusest ja sellega seoses varitsevatest ohtudest kõneles Hanno Saks, Pärnu Mai Kooli IT juht ja infoturbespetsialist. Hanno esitas alustuseks intrigeeriva ja filosoofiliselt väga huvitava küsimuse: millest me ikkagi Chat GPT puhul räägime, kas tõesti tehisintellektist või iseõppivast tehnilisest süsteemist. Hanno pani õpetajatele, eriti klassijuhatajatele, südamele, et ametlik suhtlus nii õpilaste kui lapsevanematega peaks käima e-kirja teel. Muud suhtluskanalid on hõlpsasti sissehäkitavad ja nõnda võivad tundlikud isikuandmed sattuda võõrastesse kätesse.

Seminarile eelnenud päeval, 26. mail toimus Pärnus EVÕLi üldkoosolek. Juhatuse esimehe Ene Petersoni juhtimisel kuulati ja kinnitati majandusaasta aruanne. Seejärel tutvustati uue juhatuse liikmekandidaate ja valiti juhatus. Uue juhatuse moodustavad Kati Bakradze (Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts), Leena Möls (Vene Keele Õpetajate Selts), Ingrid Prees (Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit), Madis Olspert (Prantsuse Keele Õpetajate  Selts), Pille Toompere (Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts), Karola Velberg (Eesti Soome Keele Õpetajate Selts) ja Ene Peterson (Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit).

Juhatuse esimeheks valiti üksmeelselt tagasi EVÕLi käivitaja ja kauaaegne eestvedaja Ene Peterson.

EVÕLil on tänaseks ligi 700 liiget, liidul on oma „lugu“, millest hetkel on kirjutamisel 13. peatükk. Ene Peterson võttis liidu uue sihiseade kokku lühidalt ja humoorikalt: „Kui senini liikusime sajaga, siis nüüdsest kahesajaga!“

Ja tõepoolest – sügisel, kui võõrkeeleõpetajad on puhanud ja värsked, ootab ees ridamisi EVÕLi ettevõtmisi, olgu selleks siis Euroopa keeltepäevale pühendatud keelte laat-konverents Jõhvis või sügiskonverents Tartus.

On, mida oodata ja kust uut õppida!

Pille Toompere

Viimsi Kooli saksa ja soome keele õpetaja

EVÕLi juhatuse liige

Ettekanded

„Keeletehnoloogia ja tehisintellekt võõrkeeleõppes“ – Aleksandra Ljalikova, Tallinna Ülikool, prantsuse keele didaktika dotsent

„Mis on andmed ja nende kaitse, selle vajadus ja varistevad ohud?“ – Hanno Saks, CISO, Pärnu Mai Kooli IT juht ja infoturbespetsialist

„Chat GPT“ – Karola Velberg, Tallinna Ülikooli õppejõud ja Tallinna Ühisgümnaasiumi soome keele õpetaja

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu

Tegevusaruanne 2022

LISA 1: EVÕLi ja EVÕLi liikmesorganisatsioonide tegevuse avalikustamine 2022

LISA 2: EVÕLi ja EVÕLi liikmesorganisatsioonide esindajate osalemine HTMi, koostöökoja koosolekutel/ aruteludel/ ettepanekute esitamine