Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu

10.piirkondlik koolituspäev

„Keeletehnoloogiad ja tehisintellekt keeleõppes“

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (EVÕL) kutsub võõrkeeleõpetajaid osalema piirkondlikul koolituspäeval Pärnus.

Aeg: Laupäev, 27. mai 2023

Koht: Pärnu Koidula Gümnaasium, Metsa 21, Pärnu, https://koidulag.edu.ee/

Pärnu Koidula Gümnaasium on riigigümnaasium Pärnus. Gümnaasium asutati 1918. aastal eestikeelse tütarlaste koolina Pärnumaa Rahvahariduse Seltsi poolt. Kooli eelkäijaks oli Pärnu Tütarlaste Gümnaasium, mille ajalugu ulatub aastasse 1733. Kool on nime saanud luuletaja Lydia Koidula järgi, kes õppis aastatel 1854–1861 Pärnu Linna Kõrgemas Tütarlastekoolis.

AJAKAVA

9.30  –  10.00  Kogunemine, tervistuskohv

10.00 – 10.15  EVÕL 2023 – 2026: uus juhatus valitud, kuidas edasi?

10.15 – 12.00  Ringkäik Pärnu Koidula Gümnaasiumis, tutvumine kooli ja võõrkeelte õpetajatega

12.00 – 12.45  Lõuna

12.45 – 13.30  KAROLA VELBERG – „Kes või mis see Chat GPT on?”

Meie töötoas viskame pilgu peale erinevatele AI tööriistadele, mis aitavad keeleõpetajatel luua erinevaid materjale, lisaks vaatame kuidas ära tunda AI või õpilase enda loodud tööd.

13.30 – 14.15  HANNO SAKS – „Mis on andmed ja nende kaitse, selle vajadus ja varitsevad ohud“

  1. Mida ja miks peab kaitsma ja kuidas õpetajad saaksid õpilasi aidata.
  2. Millised on ohud läbi näidete? Mida tehti valesti ja mis on tulemused.
  3. Miks on lastel raske mõista andmetega seotud ohtusid ja millised need siis on.
  4. Milline on õpetajate panus ja milline on õpilaste panus. Kus on muna ja kus on kana…
  5. Mida saan ma teha enda ja oma õpilaste kaitseks kübermaailmas.

14.15 – 14.30  Paus

14.30 – 15.15  ALEXANDRA LJALIKOVA – „Keeletehnoloogiast ja tehisintellektist võõrkeeleõpetajatele”

Meie töötoas  vaatame, millised on tänapäevased trendid keeleõppes ja arutame, kuidas saab tehnoloogiat (sh tehisintellekti) edukalt kasutada keeleõppe protsessis. Käsitleme erinevaid vahendeid ja meetodeid, mis võivad aidata õpilastel arendada keeleoskust, nagu keeleõppe rakendused, virtuaalne suhtlus, automaatne tagasiside ja keelekorpus. Samuti rõhutame, et tehnoloogia kasutamine peaks toetama keeleõppe sisulist eesmärki ning olema õppejõu jaoks lihtsasti hallatav. Näitame, kuidas keeletehnoloogia saab olla tõhus vahend keeleõppe protsessis, kui seda kasutatakse eesmärgipäraselt ja targalt. Minu nägemusest robotitest ja võõrkeele õpetamisest kümne aasta pärast saab lugeda visioonivihikus „Minu tulevikukolleeg robot“ , Tallinna Ülikool 2021, lk 24 -26. Tutvu siin: https://eduspace.tlu.ee/minu-tulevikukolleeg-robot/

15.15 – 16.00  MERIKE SAAR „Keeleõppeks sobivad veebikeskkonnad (Nearpod, Forgetnot) ja tõhusad õpistrateegiad”

Sel korral tutvustame keeleõppeks sobivaid veebikeskkondi (Nearpod, ForgetNot) ja tõhusaid õpistrateegiaid, mida Eesti õpetajad on uuriva õpetajana oma õpilastega kasutanud ja uurinud (vaba meenutamine, hajutamine, vaheldamine, mõttemallide muutmine). Vaatame koos kuidas õpi- ja õpetamisanalüütika aitab tunde efektiivsemaks planeerida. Kellel huvi, saab materjalidega tutvuda Õpetajate Lehe artikli824.03.2023) kaudu ‘Kuidas jääb paremini meelde: https://opleht .ee/2023/03/kuidas-jaab-paremini-meelde/

16.00 – 16.15  Lahkumiskohv, vestlus vabas vormis

OSALEMISTASU

20 eurot EVÕLi liikmed; 30 eurot – mitte-liikmed.

Osalemistasu sisaldab koolitust, 2 kohvipausi, lõunat ja osalemistõendit.

 

REGISTREERIMINE:

https://forms.gle/dq5kxKw9HSi93Ded9

REGISTREERIMISE TÄHTAEG: 18. mai 2023 või niikaua kuni kohti jätkub

Koolituspäeva läbiviimist toetab Hariduse- ja Teadusministeerium.

Info ja küsimused:

Kati Bakradze, kati.bakradze@tyhg.edu.ee  (ajakava, koolitus)

Tel: + 372 5172919

Ene Peterson, ene@peterson.ee  (osalejate registreerimine, arved)

Tel: +372 53 47 38 36

ESINEJATE TUTVUSTUS

 

MERIKE SAAR

Merike Saar on Tallinna Prantsuse Lütseumi inglise keele õpetaja ja haridustehnoloog. Ta on kirjutanud mitmeid inglise keele õpikuid ja loonud elektroonilisi õppematerjale, koolitanud inglise keele õpetajaid üle 20 aasta, esinenud konverentsidel nii Eestis kui piiri taga. Kuus aastat on Merike uurinud ja arendanud digitehnoloogiaid, mis aitavad õpetajatel oma õpetamise kohta kiiresti infot koguda ning kasutada tõhusaid õpistrateegiaid (nagu näiteks hajutatud vaba meenutamine). Merikese loodud Uuriva õpetaja analüüsimudel toetab õpetajaid oma töö analüüsimisel. Viimased kolm aastat on Merike vedanud virtuaalseid Uuriva õpetaja töötubasid, kus osalevad õpetajad tutvuvad teaduspõhiste õpistrateegiatega, katsetavad neid oma õpilastega ning mõõdavad tulemusi, et koos õpilastega arendada metakognitiivseid oskusi ning õpetamist veelgi tõhusamaks muuta.

KAROLA VELBERG

Karola Velberg õpetab Tallinna Ühisgümnaasiumis soome keelt ja Tallinna Ülikoolis soome keelt ja didaktikat. Tundides kasutab palju interneti abi ja erinevaid äppe. On huvitatud AI võimalustest ja kasutanud antud  vahendit õppetöös. On veendunud, et õpetaja peab olema nüüd aina nutikam, et selles maailmas hakkama saada.

ALEXANDRA LJALIKOVA

Aleksandra Ljalikova,  prantsuse keele didaktika dotsent Tallinna Ülikoolis ning prantsuse keele õpetaja Tallinna Inglise Kolledžis.  Tema uurimishuvid on eelmistel aastatel olnud seotud kahe põhiteemaga: LAK-õppe ja tehnoloogiaga rikastatud võõrkeeleõppega. Ta juhtinud ka interdistsiplinaarset uurimisprojekti, kus uuritakse, kuidas tehnoloogia aitab kaasata õpilasi võõrkeeletundi. Võõrkeele didaktikas uurib ta nüüdisaegseid võõrkeele õpetamismeetodeid, sealhulgas keele- ja haridustehno-loogiaga seotud metoodilisi võtteid.

Tema eesmärk on luua õpetamismeetodeid, mis toetavad õpilaste keeleõppeprotsessi ja aitavad neil saavutada paremaid tulemusi. Ilmunud artiklitega saab tutvuda siin https://www.etis.ee/CV/Aleksandra_Ljalikova/est

HANNO SAKS

Hanno Saks on küberturvalisuse valdkonnas tegev alates aastast 1996. Kuni aastani 2010 on olnud Pärnu Linnavalitsuses infotehnoloog ja asjaajamis- ja haldusteenistuse juhataja, kus tegelemine isikuandmetega ja nendega seotud regulatsioonidega oli igapäevase töö osa nii Eestis kui ka läbi erinevate europrojektide ka mujal Baltikumis ja Skandinaavias.

Alates 2013. aastast on olnud tegev haridusvaldkonnas: esmalt kutsehariduskeskuses IT lektorina ja alates 2014. aastast  Pärnu Mai Kooli IT juhina ja hiljem infoturbespetsialistina (E-ITS mõistes). Pärnu Mai Kooli andmekaitsespetsialistina ja infoturbespetsialistina. Ta on ta ka HARNO lektor  ja on nendes valdkondades kaasatud erinevatesse koolitustesse ja nende loomisesse üle Eesti.

Lisaks on ta  tegev ka robootika õpetajana (VEX Robotics)s ja Küberkotkaste rühmajuhina laste küberturvalisuse ja –hügieeni õpetamises ja ka õppevahendite loomises. On koolitanud õpetajaid ja läbi erinevate Erasmus+ projektide viinud Eesti oskusteavet ka mujale Euroopa Liidus.