14.–17. augustini korraldas rahvusvaheline saksa keele õpetajate selts Šveitsis Winterthuris seltside esindajate konverentsi. Esindatud olid 60 seltsi üle maailma. Konverentsi keskne teema oli “Inimene ja masin saksa keele õpetamises ja õppimises: vastastikune suhe”. Arutleti tehisintellekti mõju, potensiaali ja perspektiivide üle. Ettekanded ei keskendunud mitte ainult tehnilisele aspektile, vaid ka eetilistele ja pedagoogilistele mõõtmetele selles arengus. Otsiti vastuseid küsimustele:

  • kuidas mõjutab tehisintellekt tulevikus võõrkeele õppimist?
  • kas peame uuesti määratlema saksa keele õpetamise ja õppimise?
  • kuidas saavad masinad individuaalselt õppijaid toetada?
  • kuidas muudab tehisintellekt meie rolli ja ülesandeid õpetajatena?

Digitaalsus on meile ammu tuttav, aga tehisintellekti ei saa ka täielikult eirata. Sel on väga suur võimalustepalett, meil tuleks sellest keeleõppes kasutada kõige sobivamaid tööriistu. Selleks tuleb meil aga ise nendega tutvuda.

Konverentsil osalejad olid ühel meelel, et tehisintellekt ei asenda õpetajat ega didaktikat, vaid võib olla ainult seda täiendav tööriist.

Kalle Lina

ESÕS-i esindaja Winterthuris