Maikuus toimus järjekordne Euroopa Nüüdiskeelte Keskuse poolt korraldatud seminar võõrkeeleõpetajatele ja aineõpetajatele teemal “Supporting Multilingual Classroom”. Ühisel 2-päevasel seminaril jagati ideid nii töötamaks muukeelse lapsega, erinevate keelte liitmiseks ja rikastamiseks klassiruumis kui ka ühisteks edasisteks projektideks. Loodame, et töötoa oskused ja teadmised viiakse praktikasse, mida ka teiste kolleegidega jagada. Osalema oli oodatud 2-3-liikmelised koolimeeskonnad ja erinevatest kooliastmetest.

Koolituse lektoriteks olid Katja Schnitzer ja Trix Buerki Šveitsist.