There are no upcoming events at this time.

EVÕL Ida-Virumaal – kogemuse võrra rikkam

Marika  Peekmann, EVÕLi juhatuse liige, Tartu Ülikooli saksa keele nooremlektor 25. ja 26. novembril toimus Ida-Virumaal EVÕL-i 8. sügiskonverents „Kogemus rikastab“. Konverentsi läbivad teemad olid lõimimine ning üleminek eestikeelsele õppele, kuid ettekandeid ja...

9. piirkondlik sügisseminar „Kõik on võimalik!?ˮ

Ingrid Prees, Eesti Keele kui Teise Keele õpetajate Liidu juhatuse esimees, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse liige 17.septembril 2022. aastal kogunesid võõrkeeleõpetajad Viljandi Gümnaasiumisse, et osaleda Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu 9. piirkondlikul...

“Supporting Multilingual Classrooms” koolitusest

13.-14.oktoober 2022 toimus Tallinnas koolitus "Supporting Multilingual Classrooms", kus keskenduti muukeelse lapse toetamisele kooli süsteemis, väärtustades nii muukeelse lapse keelt ja kultuuri kui ka kohaliku lapse keelt ja kultuuri. Õpetajad läksid koju...

EESTI VÕÕRKEELEÕPETAJATE LIIDU TUNNUSKIRJAD: 2022

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu 8. sügiskonverentsil 25. novembril  2022  soovime esile tõsta liidu tegevusesse enampanustanud EVÕL-i seltse /liite ja liikmeid ning nende tegevust, millega toetatakse võõrkeeleõpetajate liidu jätkusuutlikku arengut, sh toetatakse...

KUTSE ÜLEEUROOPALISEL TÕLKEVÕISTLUSEL OSALEMISEKS

Hea õpetaja, Brüssel, 19. juuni 2022 Euroopa Komisjon korraldab juba 16. korda 17-aastastele keskkooliõpilastele mõeldud tõlkevõistlust Juvenes Translatores, mis tänavu toimub 24. novembril. Võistlusele saab registreeruda alates 2. septembrist 2022. Igal aastal...

Euroopa keeltepäev 2022!

Euroopa Nüüdiskeelte Keskus Osale mitmekeelse naljaraamatu loomises! Sageli arvatakse, et meie huumorimeel ja see, mida peame vaimukaks, on seotud meie kultuuritausta ning keeltega, mida räägime. Paneme selle teooria proovile ja kutsume kõiki saatma meile oma parimaid...

Esimene Euroopa nüüdiskeelte keskuse suvekool Grazis

Merilin Aruvee, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut, emakeeleõpetuse ja rakenduslingvistika lektor Juuli esimesel nädalal peeti Grazis Euroopa nüüdiskeelte keskuses (ECML) esimest korda viiepäevast suvekooli, mille eesmärk oli keeledidaktikutele tutvustada...

Haridusühenduste suveseminar 2022

On 5. augusti hiline hommikutund, kui buss saabub Tallinnast Viljandimaale Vanaõue Puhkekeskusesse. Väljas valitseb järjekordne selle suve kuumalaine. Pisut kohmetun, kui saan teada, et seminar toimub siseruumides. Seminariruum täitub päevitunud ja puhanud...