18.märtsil toimus Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu (Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu asutajaliikme) aastakoosolek, kus kinnitati juhatuse 2022.a. aruanne, valiti uus juhatus ning anti välja tunnuskirjad: Aasta tegu 2022, Aasta tegija 2022 ja Aastate toetaja. Aastate toetaja tänukirja pälvis Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit.

TÄNUKIRI

Aastate toetaja 2022

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit

Alates 2020. aastast on Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit seisnud hea selle eest, et Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit äratada ellu varjusurmast. Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit on kaasanud EKTKÕLi esindaja oma juhatusse ning andnud väga vastutusrikka ülesande – EVÕLi uudiskirja väljaandmise.

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit arvestab EKTKÕLi arvamusega, pakub võimalusi töötubade läbiviimiseks, ettekannetega esinmiseks ja ürituste organiseerimiseks.

Oleme tänulikud Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatusele meie liidule osutatud toetuse eest.

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu juhatus

Tallinn, 18.03.2023