Ilmus The Nordic-Baltic Region Electronic Newsletter No 1 (March 2023)

Uudiskirja on koostanud Sigurborg Jónsdóttir, NBR president (Island) ja FIPLV asepresident ning NBR sekretär Eglė Šleinotienė, Leedu.

2023.a.  märtsikuu  uudiskirjast leiate NBR presidendi Sigurborg Jónsdóttiri pöördumise. Ta juhib tähelepanu keelte väljasuremise ohule , sest UNESCO andmetel on umbes pooled 6000 kõnekeelest väljasuremise ohus. Ta kutsub lugema artikleid võõrkeeleõpetajate ees seisvatest väljakutsetest Soomes. Lätis, Leedus, Eestis ja Islandil. Ta kirjutab:

Language teachers are facing increasing challenges as the government in quite a few countries is cutting back on language teaching with the remark, that we only need English. This Spring issue of the NBR Newsletter is full of inspiring and interesting articles from our colleagues. SUKOL Finland writes about their goals for language learning and teacher training and possible changes in Finnish Educational policies depending on the outcome of the Parliamentary election this year. LATE, The Latvian Association of Teachers of English share with us Teacher Experience Exchange 2023 event. From the Lithuanian Association we gain insight into the international conference in Kaunas and other events. Kati Bakradze from the Estonian Association arouses our curiosity with an article on the issues of young teachers who do not really want to become teachers in Estonia. STIL Iceland features the Saturday sessions with different topics as well as reminding us about the Conference on the Future of Languages.

NBR 2023 konverents “The Future of Languages” toimub 8.-9. juunil Reykavikis.

Täpsema info leiate konverentsi kodulehelt siit.

Uudiskirjast (lk 17- 20 ) leiate K. Bakradze artikli Estonia: „Love What You Do and You Do noy Work Hard“.

15.veebruaril korraldas EVÕL koostöös võõrkeeleõpetajaid ettevalmistavate ülikoolide, võõrkeeleõpetajate aineühenduste, võõrkeeleõppekval õppivate üliõpilaste ja vilistlaste esindajatega ümarlaua võõrkeeleõpetajate järelkasvu teemal. Samal teemal ilmus „Õpetajate Lehes“ (24.03.2023) K. Bakradze arvamusartikkel „ Tee tööd armastusega, siis ei näe vaeva“.

Loe arvamusartiklit  siit.

Lugege uudiskirja – Newsletter No 1 (March 2023)