VI EESTI TEADUSKEELE KONVERENTS

Ingrid Prees, TalTech Virumaa kolledži eesti keele lektor, EVÕLi üksikliige

7. detsembril 2018. aastal toimus Tallinna Ülikoolis VI eesti teaduskeele konverents, millega tähistati Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ja TLÜ teaduskeelekeskuse 10. tegevusaastat.
Konverents algas kell 10.00 TLÜ arendusprorektor Andres Jõesaare ja TLÜ teaduskeelekeskuse juhataja Peep Nemvaltsi avasõnadega. Avaettekande tegi Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi professor Birute Klaas-Lang, kes andis ülevaate kõrghariduse keelepoliitika teoreetilistest lähtekohtadest ning eesti keele tähtsusest ja tähelepanuta jätmisest riiklikes olulistes strateegilistes dokumentides. Ühtlasi mainis ta ka seda, et ülikoolide missiooniks ja ülesandeks on „ühiskonna teenimine, sh eesti keele kui kultuurkeele kestmine ja areng“.
Riina Reinsalu ja Sirli Zupping Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudist julgustasid konverentsil osalejaid aktiivselt kasutama teaduskeelt Vikipeediasse artiklite kirjutamisega. Kuigi ülikoolides ei peeta heaks tavaks kasutada Vikipeedia artikleid teadustööde kirjutamisel, annavad nad üliõpilastele stuudiumi jooksul võimaluse arendada oma digitaalset kirjaoskust, kriitilist mõtlemist, oskuse ja kogemuse korrektselt viidata alusteksti autorile ning kasutada nii teaduskeelt kui ka erialatermineid.
Lisaks kõlasid ettekanded „Õpilaste funktsionaalsest lugemisoskusest ja õpetajate terminitarvitusest robomatemaatika tundides“ (Janika Leoste, Tallinna Ülikooli haridusteaduse instituut), käsitleti 14 aasta jooksul Tallinna Ülikoolis kaitstud ajaloo lõputöid juhendaja seisukohast lähtuvalt, kõneldi tehnikaerialade üliõpilaste lõputöödes esinevatest faktidest ja arvudest, Tallinna Tehnikaülikooli Eesti tehnikateaduskeele ja terminite arendusest, suurtest arvudest, tutvustati muusikalugu e-Koolikoti näitel ning jagati üliõpilaste arvamust ühe meditsiini õpiku näitel.

INVITATION

Institute of Foreign Languages (IFL) of Vytautas Magnus University,
in cooperation with
Language Teachers’ Association of Lithuania (LKPA),

is pleased to announce the 1st call for proposals for
the 5th VMU IFL and the 13th LKPA international conference

The conference aims at bringing together scholars and language education professionals to share their research insights and discuss the issues relevant to the development of individual and societal multilingualism, including language policy, linguistic human rights, plurilingual pedagogy and language education in higher education.

SÜGISKONVERENTSI KUTSE

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit  kutsub Teid osalema
23.-24. novembril 2018  EVÕL 4. sügiskonverentsil

KEEL JA MEEL – LOOVALT JA TEISITI! Kohad on täis!

Vaata uuenenud ajakava ja teese


AEG: 23.- 24. november 2018
KOHT: Hestia Hotel Europa, Tallinn, Paadi 5

EVÕL 4. sügiskonverents keskendub keele õppimise ja õpetamise mittetraditsiooni-liste võimaluste tutvustamisele – kuidas me õpetame ning hindame teisiti muutunud õpikäsituse prismas kui 10- 15 aastat tagasi.


Konverentsi eesmärk on:
• anda ideid õppijate kaasahaaramiseks, koosõppimiseks, loovuse, kriitilise mõtlemise ning iseseisva õppija arendamiseks;
• tutvustada innovaatilisi keeleõppematerjale ja-programme;
• anda häid nippe selleks, kuidas kiirel muutuste ajastul ammutada inspiratsiooni ja õpihuvi ning seda klassiruumi tuua.


Konverentsi esimene ja teine päev algavad plenaarettekannete ja omanäoliste koolide esindajate ettekannetega.


Plenaaresinejad:
Rob Dean (rahvusvaheline koolitaja, Pearson kirjastus, kutseuus!), Harald Lepisk (Victory Trainings OÜ, koolitaja, inspireerija), Kerttu Soans-Tammisto (kirjanik ja maaliõpetaja), Pille Põiklik (HTMi keeleosakonna peaekspert).
Omanäoliste koolide esindajad:
Raine Lindepuu (Gaia koo), Karin Jürisson (Avatud Kool), Kairit Johanson (Aruküla Vaba Waldorfkool).


TOEFL iBT® koolitus inglise keele õpetajatele. Propell Workshop

Reedel, 02. novembril kell 10.00 – 17.00 Talllinna Tehnikaülikooli innovatsioonikeskuses Mektory Raja 15-108.
REGISTREERIMINE TALLINNA KOOLITUSELE

Laupäeval, 03. novembril kell 10.00 – 17.00 Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsikeskuses W.Struve 1- Kodavere ruumis.
REGISTREERIMINE TARTU KOOLITUSELE

Registreerimise tähtaeg: 18. oktoober.
Koolitaja: Zeynep Kaptan, Academic & Government Relations Coordinator, ETS Global

Ühepäevane interaktiivne koolitus inglise keele õpetajatele, et aidata tulemuslikult TOEFL testiks valmistuvaid õppureid. Koolitusel pakutakse strateegiaid ja tehnikaid erinevate ülesannetetüüpide õpetamiseks ning soovitatakse õpilasi motiveerivaid tegevusi. Koolitatavad saavad näiteid kõigist neljast TOEFL iBT testi osast: lugemine, kuulamine, kõnelemine ja kirjutamine.
Tehakse selgeks TOEFL testi osade hindamise kriteeriumid ning tutvustatakse õppematerjale (raamatud, online materjalid) jmt.
Kõik kursusel osalejad saavad mahukad materjalid (Propell Workshop Kit) ja testimisfirma ETS sertifikaadi koolituse läbimise kohta.
Koolitus on tasuta.
Päeva jooksul kaks 15-minutilist kohvipausi ja tunniajaline lõuna koolituse toimumispaikade kohvikutes (osaleja enda kulul).

KUTSE PROJEKTI INFOPÄEVADELE

ESF projekt „ Rahvusvaheline keeleeksam“ nr 2014-2020.1.05.17-0228.

Projekti algus ja lõpp: 01.10.2017-30.09.2020

Eesti võõrkeeleõpetajate liit (EVÕL) kutsub võõrkeeleõpetajaid osalema projekti infopäevadel Tallinnas, Jõhvis ja Tallinnas
Projekti sihtrühm: võõrkeeleõpetajaks õppivad üliõpilased ning töötavad võõrkeeleõpetajad.

Projekti eesmärk on rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritanud õpetajate toetamine, mille tulemusena suureneb üldhariduse riiklikus õppekavas loetletud keelte (inglise, vene, saksa ja prantsuse keel) rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sertifikaadi omandanud võõrkeeleõpetajaks õppivate üliõpilaste ja tegevõpetajate arv 100ni, kellel on B2, C1 või C2 tasemele vastav keeleoskustase.

Euroopa keeltepäev

 

Keeleteemaline veebiviktoriin

6.–23. september
Juba üheteistkümnendat korda korraldab Euroopa Komisjoni esindus Eestis Euroopa keeltepäeva puhul keeleteemalise veebiviktoriini kooliõpilastele. Tänavune viktoriin on pühendatud Euroopa kultuuripärandi aastale ja tutvustab Euroopa rahvaste eeposeid.
Viktoriin asub aadressil: http://edlv.planet.ee/KP2018/. Vastuseid saab saata 23. septembrini. Kõigi õigesti vastanute vahel loositakse välja tahvelarvuti. Väiksemaid preemiaid ja meeneid jagavad lastele Euroopa Komisjoni esindus ning Eestis tegutsevad välisriikide saatkonnad ja kultuuriesindused. Õigesti vastanute vahel loositakse auhinnad välja ning võitjate nimed ja õiged vastused pannakse viktoriini lehele üles Euroopa keeltepäeval, 26. septembril.

Toimub iga-aastane koolide tõlkevõistlus Juvenes Translatores

Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraat kutsub õpilasi kogu Euroopast panema oma tõlkeoskusi proovile noorte tõlkijate võistlusel „Juvenes Translatores“, mis leiab aset juba 12. korda. Sellel aastal on teemaks Euroopa kultuuripärandiaasta. KES SAAVAD OSALEDA?...

KUTSE

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega korraldab koolitused “Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine“ ja „Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine“.

Koolitused toimuvad üle Eesti ajavahemikus september-november 2018. Koolitused on kahepäevased ja toimuvad enamasti Spaa hotellides.

Koolituse sihtgrupp on

• tasemeõppeasutuses täiskasvanute õpetamisega tegelev õpetaja/õppejõud;
• kutseõppeasutuses RKT koolituse läbiviija;
• kõrgkooli täienduskoolitust läbiviiv koolitaja.

Osalemine koolitusel on õppijate jaoks tasuta. Ühtlasi katab korraldaja majutuse ja toitlustusega seotud kulud. Rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Hea õpetaja

kui toimetad või oled varasemalt toimetanud professionaalses õpikogukonnas,siis ootame Sind professionaalsete õpikogukondade eestvedajate arenguprogrammi!
Septembrist algab edasijõudnutele suunatud rikastamisprogramm. Rikastamisprogrammi eesmärk on pakkuda professionaalses õpikogukonnas toimetavatele või selle kogemusega õpetajatele võimalust oma teadmiste ja oskuste uuele tasemele viimiseks seoses

Ø professionaalsete õpikogukondade teadliku ja süsteemse loomisega;

Ø õpikogukonna eestvedamise ning juhtimisega;

Ø õpikogukonna töö analüüsimise ja jätkusuutlikkuse tagamisega;

Ø strateegiate omandamisega jätkusuutliku visiooni loomiseks ning vastuseisu, probleemide ja tagasilöökidega toimetulekuks.

KUTSE

Projekti „Rahvusvaheline keeleeksam“ (2014-2020.1.05.17-0228)  infopäevad saksa keele õpetajatele toimuvad

  • 10.septembril kell 15.00 – 18.45 Tartus. Täpsem koht teatakse augusti lõpus.
  • 11. septembril kell 15.00 – 18.45 Tallinnas. Tallinna Saksa Kultuuriinstituut, Tolli 2

Projekti sihtrühm: võõrkeeleõpetajaks õppivad üliõpilased ning töötavad võõrkeeleõpetajad.