RELANG koolitus

Koolitusel tutvustatakse Euroopa keeleõppe raamdokumendi sõsarväljaande uusi vahendamise ja mitmekeelsuse- ja kultuurilisuse tasemekirjeldusi.

Vaata edasi »
Tartu,
Reykjavík, Iceland
+ Google Map

Head võõrkeeleõpetajad!

Kutsume õpetajaid kasutama e-ülesandeid ja diagnostilisi teste, mis asuvad Eksamite infosüsteemis (EISis). Õpetajad peavad e-harjutusvara vaatamiseks EISi sisse logima (aadressil https://eis.ekk.edu.ee/eis), kuna materjalid on kättesaadavad vaid EHISes registreeritud õpetajatele ning nende õpilastele, kellele õpetaja suunab ülesandeid või teste lahendamiseks.

Mitmeaastase töö tulemusena on valminud võõrkeeltes mitmeid e-kogusid ja/või diagnostilisi teste B1 ja A2.2 tasemetele. Ülevaate avalikustatud õppematerjalidest saab manusena lisatud tabelist, kus on välja toodud e-ülesannete või diagnostilise testi keele tase ja teemad.

Senised e-ülesanded on koostatud lugemis- ja kuulamisoskuse harjutamiseks ning diagnostilised testid annavad õpetajale ja õpilasele tagasisidet õpilase grammatikateadmiste kohta. Ülesandeid ja teste on koostatud eesti keeles teise keelena, vene, prantsuse, inglise ja saksa keeles.

KUTSE SAKSA JA INGLISE KEELE ÕPETAJATE INFOSEMINARIDELE

2019.a. märtsis korraldab Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit  infoseminarid  saksa ja inglise keele õpetajatele projekti „Rahvusvaheline keeleeksam“ raames.   Tutvustame eksamitasu hüvitamise tingimusi  ja korda, eksamite formaati, eksamitele registreerumise korda, näidisülesandeid, anname  soovitusi eksamiteks ettevalmistumiseks.

Täpsem info projekti  kohta: https://www.voorkeelteliit.eu/programmidprojektid

Konverents

Valentina Limonova, TalTechi Virumaa kolledži eesti keele lektor, EVÕLi üksikliige

17. jaanuaril 2019. aastal toimus Tartu Ülikoolis konverents”Õppejõult õppejõule 2019: õppimise dialoogid”.
Konverentsi alustas kell 11.00 õppejõukoolituse peaspetsialist PhD Mari Karm, kes tutvustas osalejatele ürituse kava ja andis sõna Tartu Ülikooli rektor professor Toomas Asserile. Oma avasõnas tunnustas rektor, et on üllatunud osalejate nii suure huvi ja entusiasmi üle. Ta rõhutas, et kõrgkooli õppejõudude metoodiline ettevalmistus on väga tähtis ja nimelt kõrgkoolid mõjutavad ühiskonda õpetamise kaudu. Toomas Asser soovis osavõtjatele viljakat ja edukat konverentsi.

Motivatsioonipakett keeleõpetajatele

Kaire Viil, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži eesti keele lektor, EVÕLi üksikliige

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledžis toimus 15. jaanuaril neljas eesti keele õpetajate seminar. Need koolituspäevad on väga populaarsed ning seekord osales üle 30 õpetaja. Esmalt kuulati Kaire Viili loengut Euroopa keeleõppe raamdokumendi 2018. aasta sõsarväljaande peamistest uuendustest. Kuna reisimine ega ränne ei vähene, järjest rohkem on digisuhtlust, areneb viipekeele tehnoloogia, kollektiivid on mitmekultuurilised, siis peab Euroopa Liidu enim rakendatud õigusakt ajaga kaasas käima. Õppurid soovivad end proovile panna täiskasvanutele mõeldud keeletaseme eksamitel. Võrdlesime, mille poolest erineb gümnaasiumi  eesti keele kui teise keele riigieksam täiskasvanute B2-taseme eksamist. Ettekandes juhiti tähelepanu sellele, mida peaks kooliõpilastele kindlasti eksamiks ettevalmistumisel selgitama.

Digiradu mööda inspiratsiooni ja loovuse radadele

Ene Peterson, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse esimees
Tiiu Müür, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse liige

Sügiskonverentsidest on saanud Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu (EVÕL) üks oodatumaid sündmusi. 23.-24. novembril 2018 toimus hotellis Hestia Hotel Europe EVÕLi 4. sügiskonverents „Keel ja meel – loovalt ja teisiti!“. Kui aastatel 2015-2017 toimunud konverentside eesmärk oli tõsta keeleõpetajate teadlikkust digipädevuse ja digitaaltehnoloogiat kasutavate õpetamismeetodite vallas, siis 2018.a. sügis-konverents keskendus keele õppimise ja õpetamise mittetraditsiooniliste võimaluste tutvustamisele. Konverents erines ka selle poolest, et konverentsil osalesid rahvusvaheliste eksamite keskuste (Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste eksamite keskus, Prantsuse Instituut, Põhja-Ameerika Ülikoolide teabekeskus, Goethe Instituut) ja omanäoliste koolide (Gaia kool, Avatud Kool, Aruküla Vaba Waldorfkool) esindajad. Konverentsi ettekannete ja teemade valdkond oli lai: loovuse arendamine ja keeleõpe draamaõppe, loovkirjutamise, mängupõhise õppe toel ning vahendusel; innovaatilised keele-materjalid ja -programmid; projektipõhine keeleõpe tunnis ja väljaspool tundi; alternatiivsed hindamise võimalused keeleõppes.

Konverentsil oli kokku 130 osalejat, neist 30 esinejat. Meeldiv oli tõdeda, et sel aastal oli esinejate hulgas ka noori keeleõpetajaid.Konverents õnnestus.

ERIALAKEELESÜMPOOSION 2019

Ingrid Prees, TalTechi Virumaa kolledži eesti keele lektor, EVÕLi üksikliige

11.jaanuaril 2019. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis toimunud erialakeelesümpoosionil kohtusid võõrkeeleõpetajad (k.a mitmed EVÕLi liikmed) erinevatest õppeasutustest, et jagada nii oma kogemusi kui ka muresid erialakeele õpetamise valdkonnas.

Oma ettekandes andis Kaire Viil ülevaate tehnikaerialade üliõpilaste lõputöödes esinevatest numbritest ja faktidest väites, et nii nagu „CV on esmane visiitkaart, kus vead hakkavad kohe silma“ nii on ka lõputöödega, seega „tuleks arvudele rohkem tähelepanu pöörata“.

VI EESTI TEADUSKEELE KONVERENTS

Ingrid Prees, TalTech Virumaa kolledži eesti keele lektor, EVÕLi üksikliige

7. detsembril 2018. aastal toimus Tallinna Ülikoolis VI eesti teaduskeele konverents, millega tähistati Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ja TLÜ teaduskeelekeskuse 10. tegevusaastat.
Konverents algas kell 10.00 TLÜ arendusprorektor Andres Jõesaare ja TLÜ teaduskeelekeskuse juhataja Peep Nemvaltsi avasõnadega. Avaettekande tegi Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi professor Birute Klaas-Lang, kes andis ülevaate kõrghariduse keelepoliitika teoreetilistest lähtekohtadest ning eesti keele tähtsusest ja tähelepanuta jätmisest riiklikes olulistes strateegilistes dokumentides. Ühtlasi mainis ta ka seda, et ülikoolide missiooniks ja ülesandeks on „ühiskonna teenimine, sh eesti keele kui kultuurkeele kestmine ja areng“.
Riina Reinsalu ja Sirli Zupping Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudist julgustasid konverentsil osalejaid aktiivselt kasutama teaduskeelt Vikipeediasse artiklite kirjutamisega. Kuigi ülikoolides ei peeta heaks tavaks kasutada Vikipeedia artikleid teadustööde kirjutamisel, annavad nad üliõpilastele stuudiumi jooksul võimaluse arendada oma digitaalset kirjaoskust, kriitilist mõtlemist, oskuse ja kogemuse korrektselt viidata alusteksti autorile ning kasutada nii teaduskeelt kui ka erialatermineid.
Lisaks kõlasid ettekanded „Õpilaste funktsionaalsest lugemisoskusest ja õpetajate terminitarvitusest robomatemaatika tundides“ (Janika Leoste, Tallinna Ülikooli haridusteaduse instituut), käsitleti 14 aasta jooksul Tallinna Ülikoolis kaitstud ajaloo lõputöid juhendaja seisukohast lähtuvalt, kõneldi tehnikaerialade üliõpilaste lõputöödes esinevatest faktidest ja arvudest, Tallinna Tehnikaülikooli Eesti tehnikateaduskeele ja terminite arendusest, suurtest arvudest, tutvustati muusikalugu e-Koolikoti näitel ning jagati üliõpilaste arvamust ühe meditsiini õpiku näitel.

INVITATION

Institute of Foreign Languages (IFL) of Vytautas Magnus University,
in cooperation with
Language Teachers’ Association of Lithuania (LKPA),

is pleased to announce the 1st call for proposals for
the 5th VMU IFL and the 13th LKPA international conference

The conference aims at bringing together scholars and language education professionals to share their research insights and discuss the issues relevant to the development of individual and societal multilingualism, including language policy, linguistic human rights, plurilingual pedagogy and language education in higher education.

SÜGISKONVERENTSI KUTSE

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit  kutsub Teid osalema
23.-24. novembril 2018  EVÕL 4. sügiskonverentsil

KEEL JA MEEL – LOOVALT JA TEISITI! Kohad on täis!

Vaata uuenenud ajakava ja teese


AEG: 23.- 24. november 2018
KOHT: Hestia Hotel Europa, Tallinn, Paadi 5

EVÕL 4. sügiskonverents keskendub keele õppimise ja õpetamise mittetraditsiooni-liste võimaluste tutvustamisele – kuidas me õpetame ning hindame teisiti muutunud õpikäsituse prismas kui 10- 15 aastat tagasi.


Konverentsi eesmärk on:
• anda ideid õppijate kaasahaaramiseks, koosõppimiseks, loovuse, kriitilise mõtlemise ning iseseisva õppija arendamiseks;
• tutvustada innovaatilisi keeleõppematerjale ja-programme;
• anda häid nippe selleks, kuidas kiirel muutuste ajastul ammutada inspiratsiooni ja õpihuvi ning seda klassiruumi tuua.


Konverentsi esimene ja teine päev algavad plenaarettekannete ja omanäoliste koolide esindajate ettekannetega.


Plenaaresinejad:
Rob Dean (rahvusvaheline koolitaja, Pearson kirjastus, kutseuus!), Harald Lepisk (Victory Trainings OÜ, koolitaja, inspireerija), Kerttu Soans-Tammisto (kirjanik ja maaliõpetaja), Pille Põiklik (HTMi keeleosakonna peaekspert).
Omanäoliste koolide esindajad:
Raine Lindepuu (Gaia koo), Karin Jürisson (Avatud Kool), Kairit Johanson (Aruküla Vaba Waldorfkool).


TOEFL iBT® koolitus inglise keele õpetajatele. Propell Workshop

Reedel, 02. novembril kell 10.00 – 17.00 Talllinna Tehnikaülikooli innovatsioonikeskuses Mektory Raja 15-108.
REGISTREERIMINE TALLINNA KOOLITUSELE

Laupäeval, 03. novembril kell 10.00 – 17.00 Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsikeskuses W.Struve 1- Kodavere ruumis.
REGISTREERIMINE TARTU KOOLITUSELE

Registreerimise tähtaeg: 18. oktoober.
Koolitaja: Zeynep Kaptan, Academic & Government Relations Coordinator, ETS Global

Ühepäevane interaktiivne koolitus inglise keele õpetajatele, et aidata tulemuslikult TOEFL testiks valmistuvaid õppureid. Koolitusel pakutakse strateegiaid ja tehnikaid erinevate ülesannetetüüpide õpetamiseks ning soovitatakse õpilasi motiveerivaid tegevusi. Koolitatavad saavad näiteid kõigist neljast TOEFL iBT testi osast: lugemine, kuulamine, kõnelemine ja kirjutamine.
Tehakse selgeks TOEFL testi osade hindamise kriteeriumid ning tutvustatakse õppematerjale (raamatud, online materjalid) jmt.
Kõik kursusel osalejad saavad mahukad materjalid (Propell Workshop Kit) ja testimisfirma ETS sertifikaadi koolituse läbimise kohta.
Koolitus on tasuta.
Päeva jooksul kaks 15-minutilist kohvipausi ja tunniajaline lõuna koolituse toimumispaikade kohvikutes (osaleja enda kulul).