There are no upcoming events at this time.

Head võõrkeeleõpetajad, valdkonnajuhid, direktorid!

Euroopa Nüüdiskeelte Keskus on Grazis tegutsev võõrkeeleõpet edendav rahvusvaheline organisatsioon. Keskus arendab materjale ja pakub erinevaid koolitusi keeleõppe õpetamise, hindamise ja korraldamise toetamiseks. See on Euroopa Nõukogu alla kuuluv keskus, mille...

Deutschcamp 2022 Kloogarannas

Reisimine on üks populaarsemaid hobisid – niisugune oli ühe täherägastiku lahenduslause. Reisimine oli selleaastase saksa keele laagri läbiv teema. Ehk seepärast oligi 35 osalejat 15 koolist üle Eesti kokku tulnud. Nelja päeva sisse mahtusid keeleõpe, käsitöö,...

ESÕS sai 30

Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts jõudis oma 30. verstapostini. Seda tähistas selts 28.-29. aprillil konverentsiga Kadrioru Saksa Gümnaasiumis. Juubelikonverentsi motoks oli „Saksa keel kuulub mitmekeelsuse juurde!“. Kohaletulnuid tervitasid Saksa saadik Christiane...

KUTSE – RAHVUSVAHELISTE EKSAMITE INFOSEMINARID

Veebruaris algavad projekti seminarid inglise, saksa, vene ja prantsuse keele õpetajatele ja võõrkeeleõpetaja õppekaval õppivatele üliõpilastele Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (EVÕL) viib läbi ESF projekti „Rahvusvaheline keeleeksam“ (01.10.2017 -30.09.2022), mis annab...