There are no upcoming events at this time.

Esimene Euroopa nüüdiskeelte keskuse suvekool Grazis

Merilin Aruvee, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut, emakeeleõpetuse ja rakenduslingvistika lektor Juuli esimesel nädalal peeti Grazis Euroopa nüüdiskeelte keskuses (ECML) esimest korda viiepäevast suvekooli, mille eesmärk oli keeledidaktikutele tutvustada...

Haridusühenduste suveseminar 2022

On 5. augusti hiline hommikutund, kui buss saabub Tallinnast Viljandimaale Vanaõue Puhkekeskusesse. Väljas valitseb järjekordne selle suve kuumalaine. Pisut kohmetun, kui saan teada, et seminar toimub siseruumides. Seminariruum täitub päevitunud ja puhanud...

Head võõrkeeleõpetajad, valdkonnajuhid, direktorid!

Euroopa Nüüdiskeelte Keskus on Grazis tegutsev võõrkeeleõpet edendav rahvusvaheline organisatsioon. Keskus arendab materjale ja pakub erinevaid koolitusi keeleõppe õpetamise, hindamise ja korraldamise toetamiseks. See on Euroopa Nõukogu alla kuuluv keskus, mille...

Deutschcamp 2022 Kloogarannas

Reisimine on üks populaarsemaid hobisid – niisugune oli ühe täherägastiku lahenduslause. Reisimine oli selleaastase saksa keele laagri läbiv teema. Ehk seepärast oligi 35 osalejat 15 koolist üle Eesti kokku tulnud. Nelja päeva sisse mahtusid keeleõpe, käsitöö,...

ESÕS sai 30

Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts jõudis oma 30. verstapostini. Seda tähistas selts 28.-29. aprillil konverentsiga Kadrioru Saksa Gümnaasiumis. Juubelikonverentsi motoks oli „Saksa keel kuulub mitmekeelsuse juurde!“. Kohaletulnuid tervitasid Saksa saadik Christiane...