Brüssel, 4. september 2023

Austatud õpetaja

23.novembril 2023 toimub 17. korda tõlkevõistlus Juvenes Translatores 17-aastastele keskkooliõpilastele. Registreerimine võistlusele on avatud 4. septembrist kuni 16. oktoobrini. Populaarse tõlkevõistluse osalejad valitakse registreerunute hulgast loosi teel ning igast riigist saab üks võitja auhinnaks reisi Brüsselisse ning võimaluse tutvuda Euroopa Liidu tõlkijate tööga.

Igal aastal tõlgib ligikaudu 3000 õpilast üle Euroopa Liidu üheleheküljelise teksti ühest ELi 24 ametlikust keelest teise.

Konkursi eesmärk on edendada keeleõpet ja tõlkimist ning äratada noortes huvi keelega seotud ametite vastu. Keeleõpe annab noortele suhtlemisoskuse mitmes keeles ning avab töövõimalusi nii kodus kui ka välismaal. Kuigi oleme kõik erinevad, on digiajastul ELi jaoks järjest olulisem oskus üksteisega suhelda ja üksteist mõista.

2024. aastal toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste eel on tänavuse konkursi teemaks noorte võimalused ühiskonnas muutusi esile kutsuda. Keelteoskus aitab neil olla avatum, laiendada oma silmaringi ja õppida tundma teisi kultuure.

Võistlustöid hindavad Euroopa Komisjoni professionaalsed tõlkijad, kes valivad igast ELi liikmesriigist välja ühe võitja. 27 võitjat koos õpetaja ja ühe vanemaga kutsutakse järgmisel kevadel auhinnatseremooniale komisjoni Brüsselis asuvasse peakorterisse.

Julgustan Teid pakkuma õpilastele võimalust üleeuroopalisest tõlkevõistlusest osa võtta.

Lugupidamisega

Žydrė Bakutytė, tõlkevõistluse Juvenes Translatores koordinaator