30.septembril toimus Jõhvi Põhikoolis Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu (EVÕL) eestvedamisel Euroopa keeltepäevale pühendatud keelte laat-konverents „Mitmekeelsus rikastab!“ Õpetajad kuulasid plenaarettekannet teemal „Mitmekeelsus: miks, kellele ja kuidas?“, osalesid arvukates töötubades, uudistasid uusimat õppekirjandust, tutvusid Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri, Eesti Keele Instituudi, Multilingua Keelekeskuse, Goethe Instituudi, Soome Instituudi, Hispaania maja, Prantsuse Instituudi ja EVÕLi aineühenduste tegemistega.

Euroopa keeltepäevale pühendatud laat-konverents toimus Jõhvis, kus lahke võõrustaja rollis oli uhiuues koolimajas asuv Jõhvi Põhikool. Seminaril osales ligi 100 võõrkeeleõpetajat üle Eesti.

Konverentsi juhatas sisse EVÕLi juhatuse esimees Ene Peterson, tervitussõnad lausus Jõhvi Põhikooli direktor Liina Mihkelson. Goethe Instituudi keeleosakonna juhataja Helen Aedla kasutas Saksa Liitvabariigi Suursaatkonna keeleõppe edulugude näitust avades kuldset mõttetera, et kodus oled seal, kus sind mõistetakse.

Plenaarettekande pidas Pille Põiklik, Haridus- ja Teadusministeeriumi keelepoliitika osakonna peaekspert. Pille Põiklik andis võõrkeeleõpetajatele hulgaliselt mõtteainet ja pidepunkte, kõrvutades Euroopa Liidu keeleõppe uusimaid arvandmeid Eesti omadega. Pille Põikliku hinnangul tähendab mitmekeelsus kõiki keeli, mis sisalduvad õppija keelepagasis. Keeleõpet ennast aga võiks käsitleda hoopis laiemas kontekstis, kui seda senini teinud oleme. Nimelt inimestega suhtlema õppimise, iseenda ja teiste tundmaõppimisena.

Järgnevalt said õpetajad ise asuda õppija rolli ning järele proovida, kuidas tuleb välja hollandi, hispaania, ungari või soome keele õppimine nullist alustades ja mida keeleõppija seejuures kogeda võib.

Järgnesid õpitoad, kus Ly Leedu Multilingua Keelekeskusest kõneles kultuuridevahelistest erinevustest, Laura Liis Relve Hispaania Majast lahkas kommunikatiivse keeleõppe väljakutseid ja õnnestumisi, Helen Aedla Goethe Instituudist ja Pille Toompere Viimsi koolist uurisid mitmekeelsust klassiruumi(s) projekti „Avastusretk Läänemere riikide keelemaailma“ näitel ning Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õpetajad Ann-Liisa Voiman, Marina Mänd ja Iläna Matvejeva andsid lõimitud keeleõppe tunni eesti, inglise ja vene keeles vanasõnade näitel.

Kolmas õpitubade voor keskendus uuenduslike meetodite ja keeleõppe materjalide kasutamisele. Kersti Smorodina Jõhvi Põhikoolist tutvustas Pea Peale Pööratud klassiruumi, Alisa Altan Rapla Gümnaasiumist kõneles robotitega rikastatud võõrkeeleõppe võimalikkusest, Eve Zekker Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumist esitles veebipõhiseid vahendeid häälduse treenimiseks ning Valentyna Afanasyeva ja Olga Osina  Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumist presenteerisid projektipõhist õppimist Padleti vahendusel inglise keele tundides.

Konverentsi teises pooles toimus veel neljaski õpitubade voor. Evelyn Soidla Multilingua Keelekeskusest kutsus kõiki üles muutuma keeleõpetajast keele coachideks. Kai Tammik Kose Gümnaasiumist kõneles meedia kirjaoskusest inglise keele tundides, Kristina Skutskas Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolist innustas läbi viima lauluvõistlust „Eesti Laul“. Svetlana Panfiljonok, Natalja Buinitskaja ja Julia Simson Narva Keeltelütseumist ning Narva Vanalinna Riigikoolist tutvustasid üleriigilist ilukirjandusliku tõlke konkurssi kui aktiivmeetodit.

Päeva lõpus tehti kokkuvõtteid viktoriinist ning loositi välja võitjad. Keeltepäeva ürituse läbiviimist toetas Haridus- ja Teadusministeerium. Pika konverentsipäeva jooksul oli palju vaadata, kuulata ja kõrva taha panna. Aasta 2024 on Eestis kuulutatud kultuurilise mitmekesisuse aastaks, mitmekeelsusele pühendatud laat-konverents oli sellele suurepäraseks sissejuhatuseks.

Suur tänu konverentsi korraldajatele ja kõigile esinejatele.

Kohtume juba 17.-18. novembril Tartus EVÕLi sügiskonverentsil „Juurte juures“!

Pille Toompere

Viimsi Kooli saksa ja soome keele õpetaja

EVÕLi juhatuse liige

Plenaarettekanne

Mitmekeelsus: miks, kellele ja kuidas?“– Pille Põiklik

Töötoad

Keeleõpetajast keele coachiks. -Evelyn Soidla

Kommunikatiivse keeleõppe väljakutsed ja õnnestumised. – Laura-Liis Relve

Kutuuridevahelised erinevused. – Ly Leedu

Lauluvõistlus „Eesti laul“. – Kristina Skutsas, Valentina Sestero

Lõimitud keeleõppe tund. – Anna-Liisa Voiman Marina Mänd, Iläna Matvejeva

Mitmekeelsus klassiruumisi(s) projekti !Avastusrets Läänemere riikide keeltemaailma “ näitel. –  Helen Aedla, Pille Toompere

Robotitega rikastatud võõrkeeleõpe või – tund. – Alisa Altan

Project-based learning through Padelet in the English classroom. -Valentyna Afamasyeva, Olga Osina

Veebipõhised vahendid häälduse treenimiseks.- Eve Zekker

Vene kodukeelega laps õppimas eesti koolis vene keelt võõrkeelena – probleem või võimalus? Tatjana Trojanova

Üleriigilise ilukirjandusliku tõlke konkurss kui aktiivne meetod.- Svetlana Panfiljonok, Natalja Buinitskaja, Julia Simson

Tööleht