Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu 9. piirkondlik koolituspäev „Kõik on võimalik!?“

Koht: Viljandi Gümnaasium, Hariduse 2,  Viljandi EVÕLi tegevusest, ringkäik Viljandi Gümnaasiumis, tutvumine kooli ja võõrkeelte õppe korraldusega. Pärast lõunat toimuvad inspireerivad ettekanded- töötoad Registreerimisvorm: https://forms.gle/PaFXiU8a9Lt9839e8 Registreerimise tähtaeg: 10. september

Find out more »

Euroopa Nüüdiskeelte Keskuse koolitus “EOL – learning environments where modern languages flourish” (EOL – Keeleõpet toetavad keskkonnad)

Kahepäevane koolitus, kus arutatakse teemade üle, mis on mitmekeelse õpikeskkonna võimalused ja väljakutsed; kuidas kool saab soodustava keeleõppe keskkonna kujunemist toetada. Euroopa Nüüdiskeelte Keskuse veebisait: https://www.ecml.at/ Täpsem info: Kati Bakradze, Euroopa Nüüdiskeelte Keskuse kontaktisik Eestis E-post: kati.bakradze@tyhg.edu.ee Mob + 372 51 72 919

Find out more »

Head võõrkeeleõpetajad, valdkonnajuhid, direktorid!

Euroopa Nüüdiskeelte Keskus on Grazis tegutsev võõrkeeleõpet edendav rahvusvaheline organisatsioon. Keskus arendab materjale ja pakub erinevaid koolitusi keeleõppe õpetamise, hindamise ja korraldamise toetamiseks. See on Euroopa Nõukogu alla kuuluv keskus, mille...

Deutschcamp 2022 Kloogarannas

Reisimine on üks populaarsemaid hobisid – niisugune oli ühe täherägastiku lahenduslause. Reisimine oli selleaastase saksa keele laagri läbiv teema. Ehk seepärast oligi 35 osalejat 15 koolist üle Eesti kokku tulnud. Nelja päeva sisse mahtusid keeleõpe, käsitöö,...

ESÕS sai 30

Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts jõudis oma 30. verstapostini. Seda tähistas selts 28.-29. aprillil konverentsiga Kadrioru Saksa Gümnaasiumis. Juubelikonverentsi motoks oli „Saksa keel kuulub mitmekeelsuse juurde!“. Kohaletulnuid tervitasid Saksa saadik Christiane...

KUTSE – RAHVUSVAHELISTE EKSAMITE INFOSEMINARID

Veebruaris algavad projekti seminarid inglise, saksa, vene ja prantsuse keele õpetajatele ja võõrkeeleõpetaja õppekaval õppivatele üliõpilastele Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (EVÕL) viib läbi ESF projekti „Rahvusvaheline keeleeksam“ (01.10.2017 -30.09.2022), mis annab...