Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu 11.piirkondlik koolituspäev „Keelest ja kultuurist koos”

TALLINNAS

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (EVÕL) kutsub võõrkeeleõpetajaid  osalema piirkondlikul koolituspäeval Tallinnas.

Aeg: reede, 12.aprill 2024

Koht: Pelgulinna Riigigümnaasium (PERG, https://perg.ee/, Kolde puiestee 67a, Tallinn)

Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasium ehk PERG on 2023. aasta sügisel avatud riigi-gümnaasium. Kooli õppekava fookuses on suure ühiskondliku mõjuga väljakutsed (keskkonnaküsimused ning demokraatia jätkusuutlikkus). Kooli õppehoone oli valmides Eesti suurim puitehitis  ja selles asus õppima 1080 gümnasisti. PERGi koolimaja valiti 2023 aasta puitehitiseks.

AJAKAVA

11.00  – 11.30 Kogunemine ja tervituskohv

11.30 – 13.00 Ringkäik Pelgulinna Riigigümnaasiumis, tutvumine kooliga

13.00 – 13.45 Võõrkeeleõppest uues koolis ja muutuste tuules.

Agne Kosk, Pelgulinna Riigigümnaasiumi keelte ja  radikaalsuse juhtõpetaja

13.45 – 14.45 LÕUNA

14.45 – 15.45 Kuidas (veel) mõelda kultuurist võõrkeeleõppes?

Marika Peekmann, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduse valdkonna võõrkeelte ja rahvusvahelise hariduse peaekspert

16.00 – 16.30 Kultuuririkkuse aastast 2024.

Katrin Maiste, Integratsiooni Sihtasutuse tööturuteenuste valdkonnajuht

16.30 – 17.00 Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu tulevased üritused 2024.

Ene Peterson, Ingrid Prees, Karola Velberg, Pille Toompere, EVÕLi juhatuse liikmed

17.00 – 17.30 Lahkumiskohv, vestlus vabas vormis

OSALEMISTASU

 30  eurot- EVÕLi liikmed; 40 eurot- mitte-liikmed.

Osalemistasu sisaldab koolitust, 2 kohvipausi, lõunat ja osalemistõendit.

NB! Koolis kantakse vahetusjalanõusid!

REGISTREERIMISE TÄHTAEG:  5.aprill 2024 või niikaua kui kohti jätkub

REGISTREERIMISVORM:  https://forms.gle/TsESDUF4hPpT6FGA6

Koolituspäeva läbiviimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.  Eesti Võõrkeeleõpetajate  Liit on Haridus-ja Teadusministeeriumi strateegiline partner 2022 – 2024.  

Info ja küsimused:

Kati Bakradze-Pank, kati.bakradze-pank@tyhg.edu.ee

(ajakava, koolitus, korraldus)

Tel: + 372 5172919

Ene Peterson, ene@peterson.ee (osalejate registreerimine, arved, osalustasu)

Tel: +372 53 47 38 36

TEESID


Agne Kosk
Räägin lühidalt sellest, kuidas PERGis võõrkeeleõpet korraldame, mida sellest juba esimesel aastal õppinud oleme ja mida oleks õpilastel vaja, et saada parim võimalik keeleharidus ajal, kui riiklikud ootused ja koolireaalsus päris kõiges ei kattu.

Marika Peekmann
Võõrkeeleõpe käib käsikäes kultuuriõppega, kuid kultuurimõiste alla koonduvad iga inimese mõtteis küllaltki erinevad teemad ja nähtused. Oma ettekandes avan erinevaid tahke, mida on kultuuri all võõrkeeleõppes silmas peetud ning mida võiks tulevikus veel silmas pidada. Tutvustan erinevaid kontseptsioone ja meetodeid, kuidas kultuuri võõrkeeleõppes käsitleda, ning toon näiteid läbi viidud projektidest.
BIO
Marika Peekmann on Tartu Ülikooli doktorant ja Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusvaldkonna peaekspert. Lisaks tudengitele on ta õpetanud saksa keelt ka põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele ning täiskasvanutele. Oma doktoritöös keskendub ta saksa keele kultuurididaktikale ja vaheldusrikkale keeleõppele.

Katrin Maiste
Ettekandes kirjeldan, miks on vaja just 2024. aastal rääkida Eestis kultuuririkkusest ja mitmekesisusest, mis nende mõistete taga on, kuidas tuua veelgi rohkem esile teiste rahvuste ning oma kultuuri omapära.
Rajan silla koolis toimuva formaalse võõrkeeleõppe ja tööelus toimuva informaalse õppimise vahele. Kuigi koolis on aastaid käidud keeletundides, suudavad mõned vormida võõrkeeles vaid üksikuid lauseid. Samas on mitmed hakanud teises keeles vabalt suhtlema tänu töökaaslastele. Mida on vaja, et informaalne ehk peaaegu nähtamatu õppimine toimuks nii koolis kui ka töökohal?
BIO
Töötan Integratsiooni Sihtasutuses, kus seon tööturu-, lõimumis- ja keeleteemasid, mind huvitavad töötajate arendamine, sh keeleõpe töökohal. Näiteks oleme käivitanud INSAs keelelähetuste programmi avaliku sektori töötajatele, et pakkuda eesti keele praktikavõimalusi.
Aastaid olen õpetanud teiste tööülesannete kõrval täiskasvanutele taani ja eesti keelt ülikoolis, töökohal, kursustel ja saatkonnas, mul on vedanud õpilastega, kes on olnud keele õppimisest ja vastava maa tundmaõppimisest väga huvitatud.
2006—2021 aitasin Eesti Instituudis viia kultuuri ja keelt maailma nii õppetöö, kultuurisündmuste kui ka teavikute abil. Muuhulgas algatasin üleilmse eesti keele nädala „KeelEST“, kus osales sadu huvilisi mitmekümnest riigist.