Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

Foreign Languages Creating Learning Communities

Reede, 12. aprill 2013

Tallinna Ülikool 

(Uus-Sadama 5, Tallinna saal (M-218))

 

Vaata AJAKAVA!

2.märtsil toimus Tallinnas Õpetajate Majas täienduskoolitusprogrammi „Võõrkeeleõpetaja ja –õpetus uues õppekavas“ lõpuseminar.

Üle aasta väldanud programm koosnes neljast moodulist, iga mooduli  järel tuli osalejail maha saada iseseisva tööga. Moodulid kandsid uue õppekava olulisi teemasid

  • „Nüüdisaegse õppeprotsessi kujundamine“,
  • „IKT kasutamine õppetöös“,
  • „Üld- ja valdkonnapädevuste saavutamine. Läbivate teemade käsitlemine“,
  • „Hindamine. Õppe kohendamine tööks HEV-õpilastega“.
Loe edasi: Magistri saal oli taas tunnistajaks tarkuse taganõudjaile

22. jaanuaril 2013 toimus Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledžis erialakeeleõpetajate konverents Erialase võõrkeele õpetamine ja õppimine: uudseid lähenemisviise. Nimetatud konverentsoli järjekorras neljas. Kust sai aga alguse erialakeelte õpetajate ühenduse ja konverentside idee?

Loe edasi: Erialakeeleõpetajad said kokku Kohtla-Järvel

 

 

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit korraldab

ESF meetme “Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” alameetme

“Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus” raames

2. märtsil 2013  Tallinnas

Õpetajate Majas  (Raekoja plats 14)

täiendkoolitusprogrammi „Võõrkeeleõpetaja ja –õpetus uues õppekavas“

LÕPUSEMINARI

 JA PROGRAMMIS OSALENUTE

KOOSOLEKU

 

Lõpuseminar algab üllatuskülalise loenguga, millele järgnevad täiendkoolitusprogrammi läbinute esitlused. Pärast tunnistuste väljastamist, koolitajate ja koolituse  läbinute  tänamist meenega  ootab projekti meeskond kõiki seminaril osalejaid koosolekule kokkuvõtete tegemiseks ja uute sihtide seadmiseks.

Täiendkoolitusprogrammi eesmärk on uue õppekava kaudu võõrkeeleõpetajate professionaalse arengu toetamine ja arendamine kvaliteetsema üldhariduse tagamiseks.

Vaata : Ajakava