EVÕLTrüki

Sadakond üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste pedagoogi kogunes kaheks päevaks Harjumaale Nelijärve puhkekeskusesse, et pidada teist koostööpäeva  „Lõiming õppeainetes“. Teadupärast on lõimingu eesmärgiks  pakkuda õpilastele motiveeritud õppimist, seostada teadmisi õpilasest ja tema huvidest lähtuvalt ning soodustada sellega aktiivsust. Peab kohe märkima, et tegu oli täies mahus töökogemuslike  päevadega teadmiste vahetamiseks ning õpetajate tegevusele innustamiseks.

Trüki
Koolitusprogrammi "Võõrkeeleõpetaja ja - õpetus uues õppekavas" raames valmib iga osaleja poolt 6 õppematerjali ja 1 projektõppekava, mis on seotud uue õppekava temaatika. I mooduli lõpus antud kodune töö on osalejatel esitatud.

Trüki

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit korraldas  ESF meetme “Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” alameetme “Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus” raames 15. - 16. juunil 2012 Pärnus Viiking Spa hotelli konverentsikeskuses  täiendkoolitusprogrammi VÕÕRKEELEÕPETAJA JA - ÕPETUS UUES ÕPPEKAVAS II mooduli seminari

Seminari ettekanded keskendusid IKT kasutamise võimalustele õppetöös ja õppeainetevahelisele lõimingule projektõppe kaudu

Päevakava

Ettekannete teesid

Ettekanded  :

Trüki

SA Innove juhitava ESF programmi "Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsioonitõstmine 2008-2014" raames osalesid Eesti üldhariduskoolide ja kutsehariduskoolide võõrkeeleõpetajad õppereisil Manchesteri. Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu esindajana osales õppereisil Krista Savitsch (EVÕLi juhatuse liige, Tabasalu  Ühisgümnaasiumi saksa keele õpetaja).  Saksa Keele Õpetajate Seltsi esindajana osales Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi saksa keele õpetaja Marika Kangro.

Nende muljetest lugege siit.

Põhjaliku kokkuvõtte õppereisist tegi Natali Happonen, kes kuulub Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liitu. Kokkuvõtet saab lugeda siit.

 
MTÜ Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit Järveküla tee 75, 30322 Kohtla-Järve See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. Tel: 33 63 927