Üldiinfo

ESF projekt „ Rahvusvaheline keeleeksam“ nr 2014-2020.1.05.17-0228 Valdkond: Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul (1.5.5) Üldinfo Projekti number: 2014-2020.1.05.17-0228 Projekti nimi: Rahvusvaheline keeleeksam Projekti sihtrühm: võõrkeeleõpetajaks...

Euroopa Nüüdiskeelte Keskus

Tutvuge ECML viipekeeled ja raamdokument-iga. Euroopa Nüüdiskeelte Keskus (EuropeanCentrefor Modern Languages ehk lühidalt ECML) loodi 1994. aastal Euroopa Nõukogu ja keskuse liikmesriikide kokkuleppe alusel. Keskuse töös osaleb 33 liikmesriiki, nende hulgas alates...

Partnerid

FIPLV NBR newsletters ECML

ARTIKLID Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu tegevusest 2010- 2017

EESTI KEELES Õpetajate Leht 2017 Peterson, E. Võõrkeeleõpetajad käivad digiradu mööda. Õpetajate Leht. (2017) 20. jaan. http://opleht.ee/2017/01/voorkeeleopetajad-kaivad-digiradu-mooda/   2016 Peterson, E. Võõrkeeleõpetajate liit valmistub suursündmuseks. Õpetajate...

Meist

Otsustav samm võõrkeeleõpetajate aineorganisatsioone koondava katusorganisatsiooni loomiseks tehti 29. oktoobril 2008 konverentsil „Keeled suus- teed lahti!. Konverentsi eesmärk oli alustada koostööd võõrkeeleõpetajate vahel ning erinevaid aineorganisatsioone kaasates...