Tutvuge ECML viipekeeled ja raamdokument-iga.

Euroopa Nüüdiskeelte Keskus (EuropeanCentrefor Modern Languages ehk lühidalt ECML) loodi 1994. aastal Euroopa Nõukogu ja keskuse liikmesriikide kokkuleppe alusel. Keskuse töös osaleb 33 liikmesriiki, nende hulgas alates 1995. aastast ka Eesti. Keskus asub Grazi linnas Austrias.

Keskuse eesmärk on edendada innovatsiooni keeleõppes ja õpetamises ning soodustada tõhusa keelealase hariduspoliitika rakendamist. Keskuse 2016.–2019. aasta programm „Languages at theHeart of Learning“ keskendub kaheksale põhilisele teemale, sh digioskustele keelte õpetamises ja õppimises, keeleteadlikkuse tõstmisele ainetundides, viipekeele tasemekirjeldustele, Euroopa keeleõppe raamdokumendi rakendamisele, koolide toetamisele õppekeelte edendamisel.

Võõrkeeleõpetajad saavad keskuse tööst osa mitmel erineval moel:

I Infovahetus

Keskuse lehel on võimalik lugeda uudiskirja EuropeanLanguageGazette (ning seda elektrooniliselt tellida). Samuti leiab uudiseid keskuse kodulehelt, sotsiaalmeedia lehelt ning YouTube’ikanalist

II Keskuse trükised

Keskuse arendustegevuste ja projektide tulemuseks on materjalid, mida saavad oma töös kasutada poliitikakujundajad, õpetajate koolitajad, õpetajad ja teised keelehuvilised. Materjalidest annab ülevaate trükiste kataloog. Enamik keskuse materjalidest pole eesti keelde tõlgitud. Erand on viipekeele tasemekirjeldused, mille tõlge valmis 2016. aastal. Ettepanekuid täiendavate materjalide tõlkimiseks ootabEesti esindaja keskuse juures (pille.poiklik@hm.ee).

III Keskuse koolitused ja seminarid

Keskus pakub liikmesriikidele võimalust tellida koolitusi erinevatel teemadel, sh IKT kasutamisest keeleõppes, täiskasvanud uussisserändajate keeleõppe toetamisest, mitmekeelsete ja kultuuridevahelise suhtluse pädevuste arendamisest, keeleoskuse mõõtmisest ja mitmekeelsete klasside toetamisest. Eesti esindaja kaudu saab koolitusi Eestisse tellida.

Lisaks saadab Eesti igal aastal keskuse juures toimuvatele seminaridele 3–4 osalejat. Tulevate seminaride kohta leiab infot keskuse kalendrist ning võimalike seminaride ning neile kandideerimise kohta saab infot Eesti esindaja käest. 

IV Euroopa keeltepäeva tähistamine (26. september)

Keskus koordineerib igal aastal Euroopa keeltepäeva tähistamist. Toimuvad sündmused saab sisestada keeltepäeva ametliku kodulehe kalendrisse, kus on lisaks täiendavat infot keeltepäeva tähistamise kohta. Eesti esindaja kaudu saab tellida keskuse meeneid ja postreid.

 

Eesti esindaja keskuse juures:

Pille Põiklik (pille.poiklik@hm.ee, 735 0223, Munga 18, 50088 Tartu)