Ene Peterson, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse esimees
Tiiu Müür, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse liige

Sügiskonverentsidest on saanud Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu (EVÕL) üks oodatumaid sündmusi. 23.-24. novembril 2018 toimus hotellis Hestia Hotel Europe EVÕLi 4. sügiskonverents „Keel ja meel – loovalt ja teisiti!“. Kui aastatel 2015-2017 toimunud konverentside eesmärk oli tõsta keeleõpetajate teadlikkust digipädevuse ja digitaaltehnoloogiat kasutavate õpetamismeetodite vallas, siis 2018.a. sügis-konverents keskendus keele õppimise ja õpetamise mittetraditsiooniliste võimaluste tutvustamisele. Konverents erines ka selle poolest, et konverentsil osalesid rahvusvaheliste eksamite keskuste (Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste eksamite keskus, Prantsuse Instituut, Põhja-Ameerika Ülikoolide teabekeskus, Goethe Instituut) ja omanäoliste koolide (Gaia kool, Avatud Kool, Aruküla Vaba Waldorfkool) esindajad. Konverentsi ettekannete ja teemade valdkond oli lai: loovuse arendamine ja keeleõpe draamaõppe, loovkirjutamise, mängupõhise õppe toel ning vahendusel; innovaatilised keele-materjalid ja -programmid; projektipõhine keeleõpe tunnis ja väljaspool tundi; alternatiivsed hindamise võimalused keeleõppes.

Konverentsil oli kokku 130 osalejat, neist 30 esinejat. Meeldiv oli tõdeda, et sel aastal oli esinejate hulgas ka noori keeleõpetajaid.Konverents õnnestus.

Sellest annavad tunnistust arvukad tänusõnad nii esinejatelt, osalejatelt kui ka koostööpartneritelt nii konverentsi ajal kui ka pärast konverentsi. Konverentsile andis tagasiside 85 osalejat, neist 64% võõrkeeleõpetajate aineorganisatsioonide liikmed. Konverentsi korraldust nimetati „suurepäraseks“ ja „sujuvaks“, eraldi toodi välja, et „eelteade tuli piisavalt vara“, „korduvalt saadeti täpsustavat infot“, „teavitati muudatustest“, „kõige peale oli mõeldud: vastuvõtt pakkus võimalust omavaheliseks suhtlemiseks“, „ jalutuskäik vanalinnas oli põnev“, „EVÕLi konverentsid on alati hästi organiseeritud, esinejad oskuslikult valitud“, „tekkis soov ka edaspidi konverentsidel osaleda“. Leiti, et programm oli tasakaalus, plenaarettekanded, ettekanded ja töötoad inspireerivad ja kaasahaaravad. Kõiki plenaaresinejaid (Harald Lepisk, Rob Dean, Kerttu Soans-Tammisto, Pille Põiklik) tunnustati ülivõrdes. Töötubadest toodi esile E. Saluveeri ja K. Ruutmetsa töötuba autentsete materjalide kasutamisvõimaluste kohta keeletunnis, verbaalsete ja spontaan-sete mängude töötuba (E. Aule), improvisatsioonilisi keeleõppeharjutusi (M. Kitsnik) ning mängulisi ülesandeid tutvustavat töötuba grupiliikmete ja grupisuhete uurimiseks (L. Kingisepp). L. Sägi, E. Müüripeali (Kuidas äratada loovust keeleklassis?) ja K. Velbergi (Loovmängud ja loovalt kirjutamine keeletunnis) töötubades pidid kõik osalejad demonstreerima oma loovust ja fantaasiarikkust initsiatiivikate koolitajate juhendamisel. Aktiivselt külastati raamatumüüki ja rahvusvaheliste eksamikeskuste infolaudu. Sügiskonverentsi lahutamatuks osaks on kultuuriprogramm. Rohkelt kiidusõnu pälvis Jaak Juske ajaloo- ja õuduslugude jalutuskäik Tallinna vanalinnas, mis oli nii populaarne, et kohad said täis juba kahe päevaga. Kaks konverentsipäeva möödusid märkamatult: keegi ei tundnud väsimust. Nauditi koos-olemist kolleegide ja mõttekaaslastega. Konverentsile tuldi rõõmsate nägudega ja lahkuti kahjutundega, aga rahulolevatena ning veelgi rõõmsamatena. Konverentsi iseloomustas eriline sünergia, kus nii esinejad, külalised kui ka osalejad tundsid ainulaadset ühtsustunnet. Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit ei saa loorberitele puhkama jääda. 2019. aastal ootavad ees uued väljakutsed, sest järgmisel aastal tähistab EVÕL oma 10. aastapäeva. Ees ootavad võõrkeele-õpetajate aineühenduste ümarlaud, 10. aastapäeva üritused (sh piirkondlikud seminarid, 5. sügiskonverents, 10. aastapäeva kogumiku koostamine), uue juhatuse valimised, projekti „Rahvusvaheline keeleeksam“ ja CertiLingua programmi tegevused. Oleme eesmärgiks seadnud jõuda iga liikmeni, haarata kaasa liidu igapäevategevustesse rohkem motiveeritud, algatusvõimega (noori) õpetajaid.

15.12.2018

Lisad

Avaettekanne

Plenarettekanded

Omanäoliste koolide ettekanded

Ettekanded

Töötoad