Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

Liidu tegevuse eesmärgid:

  keelelise mitmekesisuse toetamine, keeleõppe populariseerimine, võõrkeelte oskuse väärtustamine ja parandamine; võõrkeeleõpetaja elukutse väärtustamine; keeleõpetajate professionaalse arengu süsteemne ja järjepidev toetamine.