• keelelise mitmekesisuse toetamine, keeleõppe populariseerimine, võõrkeelte oskuse väärtustamine ja parandamine;
  • võõrkeeleõpetaja elukutse väärtustamine;
  • keeleõpetajate professionaalse arengu süsteemne ja järjepidev toetamine.