Liidu tegevuse eesmärgid:

  keelelise mitmekesisuse toetamine, keeleõppe populariseerimine, võõrkeelte oskuse väärtustamine ja parandamine; võõrkeeleõpetaja elukutse väärtustamine; keeleõpetajate professionaalse arengu süsteemne ja järjepidev toetamine.