Leili Sägi, Pärnu Tammsaare Kooli ja Pärnu Koidula Gümnaasiumi eesti keele kui teise keele õpetaja, EVÕLi juhatuse liige 2013-2016

 26.novembril toimus Tartus Dorpati konverentsikeskuses EVÕLi sügiskonverents „Digiajastu õppija iseärasused, väljakutsed ja võimalused“.

Konverentsi avaettekanne oli HTMi keeleosakonna juhatajalt Piret Kärtnerilt. Ettekanne oli oma tuntud headuses suurepäraseks alustuseks kogu päevale.

Plenaarettekandega teemal „Tööõnnest X, Y ja Z ajastul“ esines karjäärinõustaja ja koolitaja Tiina Saar – Veelmaa. Teemad, mida ta käsitles, olid järgmised: muutunud tööõnne filosoofia; mida oodata oma tööelult ja miks tuleks valmis olla koguni 4-5 karjääriks eluaja jooksul; tuleviku kompetentsid ja tööõnne valem. Pikaaegse tööõnne uurijana on Saar-Veelmaad alati huvitanud, kuidas ka töökeskkondades säilitaksid inimesed oma rõõmu ja et silmist ei kaoks sära.

Digiõppe tulemuslikkusest õppetöös õpilaste pilgu läbi kõneles Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse aseesimees Mikk Tarros. Ettekanne rajanes õpilaste küsitlusel ning pakkus saalitäiele õpetajatele suurt huvi.

Omanäoliste koolide blokis said kuulajad kõigepealt teada Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi kui mitmekultuuriliste koolide ühe lipulaeva kogemustest.

Tartu Hansa Kooli avatud ruumis õppimise ja õpetamise teema on viimase aja meediast läbi käinud. Õppejuht Marika Vares koos noore inglise keele õpetaja Stefi Tompiga tutvustasid möödunud õppeaasta kogemusi õpetamisest ja õppimisest avatud alal ning tutvustasid ühtlasi uusi sihiseadeid. Rõhutati, et õpetajad töötavad meeskondades ka tundide ettevalmistamisel, üritades leida koostöös parimaid lahendusi ka hariduslike erivajadustega õpilastele positiivse õpikogemuse pakkumiseks avatud alal, unustamata seejuures lõimingutööd.

Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktor Hiie Asser kõneles oma kooli professionaalsetest õpikogukondadest õpetajate koostöövormide kolme näite varal. Nendeks on projekt „Õpikeskkond ja pedagoogiline analüüs“ ehk LP mudeli rakendamine õppe- ja kasvatusküsimuste arutamiseks, projekt „Linpilcare“ ehk õpetajate tegevusuuringud nende professionaalse arengu toetuseks ning ainetevahelise lõimingu projektid.

Järgnesid töötoad ja lühiettekanded, kus igaüks sajast osalenust võis leida enda jaoks huvipakkuvaid teemasid.

Vastselt EVÕLi juhatusse valitud Kati Bakradze, Tallinna Ühisgümnaasiumi inglise keele õpetaja lühiettekande teemaks oli andekas laps ja andekas alasooritaja. Kõneleja eesmärgiks oli   välja tuua võimalikke tähelepanekuid andeka lapse äratundmiseks ja tema aitamiseks. On ju andekus keeruline mõiste ning veelgi keerulisem on selle erinevaid vorme või avaldumisviise lapses ära tunda.

Inga Mangus, Euroopa Keelte Kooli juhataja ja Merge Simmul, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi eesti keele õpetaja on võtnud eesmärgiks süsteemsete digimaterjalide väljatöötamise. Eesti keele õpikute sarjas “Minu eesti keel” keskenduvadki autorid sellele, et siduda õpiku sisu vastavale keeletasemele sobiva ja teemadega seotud digimaterjaliga, muutes sellega õppeprotsesis huvitavamaks ja mitmekülgsemaks.

„Katseta ja õpi! Ilming 2017“ kui soome-eesti tiimõpet tutvustas Skype’i vahendusel soome keele õpetaja ja innovaator Juhani Koivuviita.

.Digiajastu õppija kui muutunud õppija mudelit lahkasid Siret Piirsalu, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli keeleõppe koordinaator ja eesti keele lektor ning Elle Sõrmus, sama kõrgkooli õppejõud-õpetaja.

Projekti „Erinevate kultuuride ühised väärtused ” tutvustus TAGi õppealajuhataja Jelena Bitova sama kooli abituriendi Denis Salmijanoviga.

„Euroopa Nüüdiskeelte Keskus: võtmeteemad, ressursid ja planeeritavad tegevused“ –    nimetatud teemat tutvustas HTMi keeleosakonna  peaekspert Pille Põiklik.

Vabatahtliku õpetajana kaks kuud Birmas töötanud Miina Härma Gümnaasiumi õpetaja Tiiu Müür, kellest sai uus EVÕLi juhatuse liige, kõneles kaasahaaravalt oma erakordsest kogemusest ning julgustas õpetajaid sarnast sammu ette võtma.

Teemat „Kuidas olla õpetaja 21. sajandil?“ käsitlesid  Merike Saar, Tallinna Prantsuse Lütseumi õpetaja, TTÜ haridustehnoloog ja Marge Kusmin, TLÜ doktorant, haridustehnoloog.

„Motiveerivad digivõimalused keeletunnis“ oli Karola Velbergi teema.Temastki sai uus EVÕLi juhatuse liige. Velberg töötab Viendra Koolituses soome keele õpetajana.

Vikipeedilistest võimalustest võõrkeele õppimisel kõneles Ursula Erik, Eesti Maaülikooli lektor.

Rääkivat sõnaraamatut tutvustas  Mari Tõnisson, Tartu Hiie Kooli õpetaja, haridustehnoloog.

„Kuidas õpitakse Üleilmakoolis?“ Nimetatud teemat tutvustas Helja Kirber, Tuglase Seltsi eesti ja soome keele õpetaja ning Üleilmakooli juht ja eesti keele õpetaja.

Konverentsipäev oli pikk, ent sisukas ja rohkelt mõtteainet pakkuv. Vajab ju digiajastu õpilane uutmoodi lähenemist ja selleks tuleb meil, õpetajail kätt aja pulsil hoida.

 

Plenaarettekanded

 1. Piret Kärtner
 2. Tiina Saar-Veelmaa
 3. Mikk Tarros
 4. Anu Luure
 5. Marika Vares, Stefi Tomp
 6. Hiie Asser

Ettekanded

 1. Jelena Bitova
 2. Juhani Koivuviita
 3. Pille Põiklik
 4. Tiiu Müür
 5. Kati Bakradze

Töötoad

 1. Karola Velberg
 2. Merike Saar, Marge Kusmin