Digiajastu õppija iseärasused, väljakutsed ja võimalused

                                                                Iga õppija on eriline

AEG: 26. november 2016

KOHT: Tartu, Dorpat konverentsikeskus

(Turu 2, sissepääs Turu tänavalt)

Olete oodatud Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu sügiskonverentsile. 2016. aasta konverentsi tähelepanu keskpunktis on ÕPPIJA.

§  Kes on tänapäevane õppija? Millised on 21. sajandi oskused?

§  Milliseid oskusi on vaja õppijas arendada? Kas õppija on valmis muutustega kaasa minema?

   • Kuidas on muutunud õpikeskkond ning koos sellega ka õppimine?
   • Kas ja millist toetust vajab õppija?
   • Mida pakub õppijale tänapäeva kool?

Avaettekandega esineb Haridus-ja Teadusministeeriumi keeleosakonna juhataja Piret Kärtner.

Avaettekandele järgneb plenaarettekanne Tööõnnest X, Y ja Z ajastul (Tiina Saar-Veelmaa, Aaretesaar.ee karjäärinõustaja, koolitaja, tööõnne uurija), ettekanded Eesti Õpilasesinduste Liidu esindajalt (juhatuse aseesimees Mikk Tarros) ja omanäoliste koolide juhtidelt (Anu Luure, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi õppealajuhataja; Marika Vares, Tartu Hansa kooli õppejuht; Hiie Asser, Tartu Annelinna gümnaasiumi direktor).

Pärast lõunat on võimalus osaleda töötubades ja kuulata kolleegide- võõrkeeleõpeta-jate /kõrgkoolide lektorite ettekandeid „Õpetajalt õpetajale“. Oma kogemusi „Õpilaselt õpetajale“ jagavad ka õppijad.

Konverentsi töötubade / ettekannete teemavaldkonnad:

 • Õppija iseärasused ja nende arvestamine õppetöös (sh võimalused IKT-vahendite kasutamisel)
 • Digiajastu õppija toetamise võimalused (sh õppijate motiveerimine, loovuse arendamine, töö andekate õpilastega)
 • Huvitav projekt/kogemus/metoodiline võte (mida tahan jagada teiste võõrkee-leõpetajatega).

OSALEMISTASU  

12 eurot –EVÕL-i liikmetele 

25 eurot- mitte-liikmetele.

Osalemistasu makstakse arve alusel, mis saadetakse osaleja meiliaadressile pärast konverentsile registreerumist.

 

REGISTREERIMINE on lõppenud.

Osalemistasu laekumise tähtaeg: 21. november 2016

Registreerimiseks edastage registreerimisvorm e-posti teel Ene Petersonile : ene@peterson.ee

Pärast registreerumist saate kinnituskirja ühe päeva jooksul pärast registreerimis-vormi laekumist.

Konverentsil osaleb raamatumüügiga kirjastus Allecto. 

NB! Parema kogemuse saamiseks soovitame osalejatel kaasa võtta mõni nutiseade (nutitelefon või tahvelarvuti) või sülearvuti.

Konverentsi läbiviimist toetab Haridus-ja Teadusministeerium.

 

Lisad:

Ajakava

Teesid