16.-17.novembril toimus Pärnus hotell Strandi konverentsikeskuses täienduskoolitusprogrammi „VÕÕRKEELEÕPETAJA JA – ÕPETUS UUES ÕPPEKAVAS“ IV moodul. Kahe päeva jooksul kuulati uuest õppekavast lähtuvaid ettekandeid ning osaleti aktiivselt Euroopa keelemappi kajastavates töötubades.

Teaduskooli direktor Viire Sepp andis kuulajatele ülevaate andekusega seonduvatest aspektidest ning selgitas mõningaid andekate tuvastamise viise. Suurt huvi pakkusid  õpetajatele andekate hariduslikest erivajadustest lähtuvad õppe kohandamise võtted, millest mõningaid esineja ka tutvustas. Andekuse-teemat käsitlevad materjalidega saab tutvuda   Teaduskooli kodulehel  www.teaduskool.ut.ee (vt Andekus ja võimekus).

Viire Sepalt on ilmunud kogumik   "Andekas õpilane klassis: abiks õpetajale andekate õpilaste tuvastamisel ja toetamisel" ( Teaduskool, 2012).

Terje Varul Kolga keskkoolist kõneles seekord julgusest riskida ning käsitles ka lõimingu küsimusi. Teemat mitmekesistasid huvitavad mõtlemisülesanded, mida õpetajad oma tundides kasutada saavad.

 

Tallinna Reaalkooli infojuht-haridustehnoloog, SA Tiigrihüppe koolitaja Tiia Niggulis selgitas hindamismudelite tähendust, nende olulisust koolitöös ja toetavat funktsiooni  kujundavas hindamises. Õpetajad said  praktilisi kogemusi, kuidas hindamismudeleid kasutada ja luua.

Töötuba „Euroopa keelemapp ja motivatsioon“ juhtisid Diana Joassoone Tartu Annelinna gümnaasiumist ja Marju Purge Võru Kreutzwaldi gümnaasiumist, teist töötuba „Keelemappvõimalus või vajadus“Margit Kirss Viljandi Kesklinna koolist ja Hiie Allvee Viljandi gümnaasiumist/ Paalalinna koolist. Mõlemas töötoas otsiti õhinal vastuseid küsimustele, mis puudutasid Euroopa keelemappi kui kujundava hindamise abivahendit. Üksmeelselt jõuti arusaamisele, et Euroopa keelemapi kasutamine on võimalus, ent oma õpilastele mõeldes peaks see saama kohustuseks.

Kursuslastele pakuti seekord võimalust esitleda auditooriumile oma huvitavamaid kodutöid. Esinejateks olid Katrin Priilaht Tõrva gümnaasiumist, Leili Sägi Pärnu Vene gümnaasiumist, Kalle Lina Rakvere gümnaasiumist, Heli Veerme Riidoja põhikoolist, Merike Irv Kolga koolist, Maarit Riis Jakob Westholmi gümnaasiumist, Anu Uukkivi Kuusalu keskkoolist, Luule Kustassoo Pärnu Vene gümnaasiumist ja Pirje Pungas Uhtna põhikoolist.

Erinevate võõrkeelte õpetajad üle kogu Eesti lahkusid Pärnust  taas täienenud teadmistega ning suure sooviga, et Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit jätkaks taolisi ettevõtmisi.

 

Leili Sägi,

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu juhatuse liige

 

Ettekanded:

Viire Sepp

Terje Varul

Tööleht Terje Varul

Tiia Niggulis

 

Kodutööde esitlused:

Katrin Priilaht

Leili Sägi

Heli Veerme

Maarika Rits

Merike Irv