Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit kutsub võõrkeeleõpetajaid aastal 2012 osalema täiendkoolitusprogrammis

VÕÕRKEELEÕPETUS JA –ÕPETAJA

UUES ÕPPEKAVAS 

Registreerimine lõppenud! Kohad on täis.

Täiendkoolitusprogrammi eesmärk on uue õppekava kaudu võõrkeeleõpetajate professionaalse arengu toetamine ja arendamine kvaliteetsema üldhariduse tagamiseks.

 

2012. aasta koolitused toimuvad:

17.-18. veebruar 
LISATUD : Ajakava | Lektorite ja töötubade tutvustuse

15.-16. juuni 

21.-22. september 

16.-17. november

Pärnus hotelli Strand konverentsikeskuses.

Täpsem info ja registreerumine (hiljemalt 30. jaanuariks 2012)

e-postil krista.savitsch@mail.ee või www.voorkeelteliit.eu

Koolituspäevi rahastatakse ESF meetme "Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine" alameetme "Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus" vahenditest