24.märtsil toimus  Tartus haridusja teadusministeeriumi saalis EVÕLi laiendatud aastakoosolek ja võõrkeeleõpetajate teabepäev.

Osavõtjaid oli ühtekokku  40. Koosolekul osalesid külalistena HTMi, Soome Instituudi, Tartu Ülikooli ja CertiLingua lootskoolide esindajad.

Alustuseks kuulati juhatuse esimeest Ene Petersoni, kes   tutvustas talle omase põhjalikkusega 2015. aasta  tegevusaruannet, mis koosneb nii tegevusja majandusaruandest.

EVÕLi 2016.aasta laienevatest tegevussuundadest on muu sisuka kõrval olnud kahtlemata olulisim ja töömahukam võõrkeeleõpetajate maailmaorganisatsiooni FIPLV piirkondliku regiooni NBR konverentsi ettevalmistamine. Konverents leiab aset 9.-11. juunil Tallinnas. Korraldav töörühm koosseisus Ene Peterson, Evelin Müüripeal, Karola Velberg, Larissa Panova, Mari Tarvas, Elen Laanemaa, Elle Sõrmus, Siret Piirsalu, Reeli Kaselaid ning Tõnu Tender on konverentsi tõrgeteta ning heal tasemel toimumise nimel täie hooga tegutsenud juba aastast 2014. Kati Bakradze ja  Reet Jõgeva ühinesid töörühmaga 2015.a. sügisel.

Kaasettekandega esinesid teabepäeva raames  Eesti Keele Instituudi direktor Tõnu Tender ja HTMi keeleosakonna peaekspert  Pille Põiklik, kes  andsid ülevaate CertiLingua programmi tegevustest. CertiLinqua lootskoolide poole pealt jagasid oma positiivset kogemust ja mõtteid Tartu Annelinna gümnaasiumi direktor Hiie Asser ning Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi direktor Merike Kaste koos oma kooli võõrkeeleõpetajate esindusega.

Vestlusringi uue keelestrateegia kavandamise ning selle sisu teemadel juhtisid HTMi keeleosakonna juhataja Piret Kärtner ja Pille Põiklik.

EVÕLi aastakoosoleku ja teabepäeva läbiviimist toetas haridus- ja teadusministeerium.

 

Leili  Sägi

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse liige