Mitmekeelses ja paljukultuurilises maailmas on tähtis, et omavahel teeksid koostööd nii suure kui väikese kasutajaskonnaga keelte õpetajad. Tänu Haridusja Teadusministeeriumi toetusele oli Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu (EVÕLi) liikmetel võimalus kokku kutsuda 3. detsembril 2011 ümarlaud kokkuvõtete tegemiseks, tulevikuplaanide täpsustamiseks (nt kuidas teha end nähtavaks ja kuuldavaks Euroopas) ja arupidamiseks keeleõpetuse kitsaskohtade üle.  

Ümarlaual osales 14 EVÕLi esindajat ja Vene Keele Õpetajate Seltsi esindajatena juhatuse esimees Leena Möls ja juhatuse liige Natalia Tšuikina.

Väikese kasutajaskonnaga keelte õpetamine ja õpetaja vajavad jätkuvalt toetustnii oli sõnastatud esimese ümarlaua põhiteema. Ettekannetega esinesid Signe Ilmjärv (Saksa Keele õpetajate Seltsi juhatuse esimees), Terje Kruusimaa (Soome Keele Õpetajate Seltsi ja Eesti Võõrkeeleõpetajate Seltsi juhatuse liige) ja Margit Alliksaar (Eesti Soome Keele Õpetajate Seltsi liige).

Järgmine ümarlaud toimub 2. märtsil Tallinnas koos Haridus-ja Teadusministeeriumi ja Eksamikeskuse esindajatega. Arutelu teemadeks on uus õppekava, võõrkeele riigieksam ja keeletasemed. Ümarlauale oodatakse kõikide võõrkeeleõpetajate liitude/seltside esindajaid.

 

Loe lisa

S. Ilmjärve artikkel ja esitlus

T.Kruusimaa ja M. Alliksaare  artikkel ja esitlus