17.-18. veebruarini toimus Pärnus hotelli Strand konverentsikeskuses võõrkeeleõpetajate seminar teemal „Võõrkeeleõpetaja ja –õpetus uues õppekavas.“

Projektijuhi ja EVÕLi juhatuse liikme Krista Savitschi sõnul on tegemist pikema koolitusprogrammiga, millel ühtekokku neli moodulit. Kui äsjatoimunud I moodulis käsitleti nüüdisaegse õppeprotsessi kujunemist, siis juunis leiab käsitlemist IKT vahendite kasutamise teema, septembrisüldja valdkonnapädevuste saavutamine ning novembris vaetakse hindamise probleeme. Professionaalsete koolitajate kõrval jagavad nagu ikka oma kogemusi tegevõpetajad. On ette nähtud, et iga koolitusel osaleja koostab kuus õppematerjali, mis hiljem veebipõhiselt avaldatakse. Kohad koolitusele täitusid üllatavalt kiiresti, osalejaidühtekokku poolsada  võõrkeelte õpetajat – on erinevatest Eestimaa paikadest.

Lõppenud seminaril käsitleti niisuguseid õpetaja jaoks väga olulisi teemasid nagu õpilaste sotsiaalsete ja enesejuhtimisoskuste arendamine ning õpilaste innustamine ja nende aktiivsuse tõstmine. Huvi pakkusid töötoad, kus pakuti integreeritud töövõtteid õpilaste oma arvamuse arendamiseks võõrkeeletunnis. Rõhutati ka füüsilise õppekeskkonna tähtsust ning vaeti võimalusi selle parendamiseks ning mitmekesistamiseks.

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit korraldab antud koolitustesarja  ESF meetme “Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” alameetme “Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus” raames. Koolitus saab teoks tänu Euroopa Sotsiaalfondile ja Eesti riigile. 

 

Leili Sägi,

EKTKÕLi juhatuse liige