Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit korraldas  ESF meetme “Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” alameetme “Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus” raames 15. – 16. juunil 2012 Pärnus Viiking Spa hotelli konverentsikeskuses  täiendkoolitusprogrammi VÕÕRKEELEÕPETAJA JA – ÕPETUS UUES ÕPPEKAVAS II mooduli seminari

Seminari ettekanded keskendusid IKT kasutamise võimalustele õppetöös ja õppeainetevahelisele lõimingule projektõppe kaudu

Päevakava

Ettekannete teesid

Ettekanded  :