19.septembril toimus Tartus Haridusja Teadusministeeriumi saalis esmakordselt eesti keele ja kirjanduse ning võõrkeeleõpetajate ühine sügiskonverents. Kokkutulnuid tervitas HTM-i keeleosakonna juhataja Piret Kärtner.

Esimestes ettekannetes keskenduti grammatika õpetamisele. Kersti Lepajõe Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudist otsis oma ettekandes ühisosa, aga ka erisusi võõrkeeleõpetajate ja emakeeleõpetajate töös grammatika õpetamisel. Mida oleks vastastikku õppida, mida üksteise kogemusest tallele panna? Esineja peatus keele õpetamise ja õppimise teoreetilistel lähtekohtadel, puudutas õppekavas sätestatut, tutvustas põgusalt erinevaid õppemeetodeid. Ettekande lõpuks arutles K. Lepajõe lõimingu ülemida emakeeleõpetaja ja võõrkeeleõpetaja koolis koos teha saaksid.

Irene Artma Tallinna Lilleküla Gümnaasiumist kõneles grammatika õpetamisest emakeeleõpetaja pilgu läbi, Elle Sõrmus Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist aga võõrkeeleõpetaja vaatenurgast.

Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi õppealajuhataja Anu Luure jagas oma kooli kogemusi immigrantõpilaste keeleõppest. Leili Sägi Pärnu Vene Gümnaasiumist tutvustas eesti kirjanduse õpetamise võimalusi vene koolis.

Pärast lõunat sai sõna Toomas Liivamägi Tartu Linnavalitsuse haridusosakonnast, kes kõneles kavatsusest Tartu muutmisel UNESCO kirjanduslinnaks. Inga Sapunjan Tartu Ülikoolist arutles väliskirjanduse käsitluse võimaluste üle kursuse „Kirjandus ja ühiskond“ raames. Edasi järgnes muuseumide blokk. Haaravaid võimalusi tutvustasid õpetajatele ainetundide läbiviimisel kõigile vanuseastmetele Tallinna kirjanike muuseumid, KUMU ja Eesti Ajaloomuuseum.

Erika Puusemp Tartu Miina Härma Gümnaasiumist tutvustas seejärel kirjanduse õpetamist inglise keele tundides.

Lõpetuseks jagati õpetajatele teavet täienduskoolituse laialdastest võimalustest Tartu Ülikoolis käesoleval õppeaastal. Päeva juhtisid Riina Koolmeister ja Piret Kärtner.

Konverentsi korraldasid Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut ning Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit.

 

Leili Sägi

EVÕLi juhatuse liige

Pildigalerii