Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit korraldab

ESF meetme “Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” alameetme

“Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus” raames

 

15. – 16. juunil 2012 Pärnus

Viiking Spa hotelli konverentsikeskuses

(Sadama 15)

täiendkoolitusprogrammi

„VÕÕRKEELEÕPETAJA JA  VÕÕRKEELEÕPETUS

UUES ÕPPEKAVAS“

 II mooduli koolituspäevad

 

Täiendkoolitusprogrammi eesmärk on uue õppekava kaudu võõrkeeleõpetajate professionaalse arengu toetamine ja arendamine kvaliteetsema üldhariduse tagamiseks.

Vaata : Ajakava