Haridus- ja Teadusministeerium koos SA Innove ja Eesti Võõrkeeleõpetajate Liiduga korraldasid kaks võõrkeele riigieksamite teemalist teabepäeva: 14. detsembril Tartus ja 17. detsembril Tallinnas.

Teabepäevadel osalejaid oli kokku 235. Nii Tartus kui Tallinnas tutvustati olulisemaid uuendusi võõrkeele riigieksamite valdkonnas 2013. ja 2014. aastal. Teabepäevadel esinesid ning vastasid osalejate küsimustele Piret Kärtner ja Tõnu Tender HTMi keeleosakonnast, SA Innove keelekeskusest. juhataja Kersti Sõstar ja võõrkeelespetsialistid (inglise keel – Kristel Kriisa, saksa keel- Reet Taimsoo, prantsuse keel- Piret Kanne, vene keel- Mare Kasuri)

 

Eesti õpilastel on nii 2013. kui ka 2014. aastal ning edaspidi võimalus ja ka kohustus õppida vähemalt kahte võõrkeelt. Teabepäevadel selgitati, miks, kuidas ja millal soovib Eesti uuendada võõrkeele riigieksameid.

 

 2013. aasta on üleminekuaasta.

  –  2013. a. kevadel koostatakse kõikides võõrkeeltes riigieksamid vana süsteemi järgi.

  • Õpilased võivad sooritada 2013. aasta aprillis prantsuse, saksa ja vene keele rahvusvahelise eksami, mille läbimisel saavad nad rahvusvahelise sertifikaadi, millega tunnistatakse eksamisooritaja keeleoskustaset: B2 või B1.
  • Rahvusvahelistele eksamitele toimub registreerumine koos riigieksamitele registreerumisega.
  • SA Innove saadab koolidele elektrooniliselt lisaks üldisele eksamitele registreerumise juhendile juhised rahvusvahelistel eksamitel osalemiseks.

2014. aastal on gümnaasiumi võõrkeele riigieksam (inglise, prantsuse, saksa või vene keeles) kohustuslik.

  • Õpilane peab sooritama gümnaasiumi lõpus võõrkeeleeksami B1või B2-tasemel.
  • Eestis valmistatakse ette inglise keele riigieksam, mis mõõdab nii B1kui ka B2-tasemel keeleoskusi.
  • 2014. aastal ei koostata Eestis enam riigieksamit prantsuse, saksa ja vene keeles. Nendes keeltes kasutatakse riigieksamina rahvusvahelisi eksameid.
  • Toimuvad ka hindajate-intervjueerijate seminarid 2013.avõõrkeelte riigieksamiteks. Seminaridele registreerimine algab SA Innove kodulehel 8. jaanuarist 2013.
  • 2014. a. eksameid tutvustavad teabepäevad ja seminarid toimuvad valdavalt 2013. a. II poolaastal.

 

Võõrkeele riigieksamitest 2013. ja 2014. aastal saab lugeda 14. detsembri Õpetajate Lehes (lk 6- 8). Vt ka veebiversiooni

SA Innove kodulehel täieneb info 2014. a eksamite kohtahttp://www.innove.ee/et/riigieksamid/koolidele-riigieksamitest

 

Ene Peterson

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse esimees

 

SA Innove esitlus