HALLITUS

Puheenjohtaja:     Signe Ilmjärv, Toilan lukio (Toila Gümnaasium)

Jäsenet:                 Piret Steinberg, Rakveren reaalilukio (Rakvere Reaalgümnaasium)

                   Aimi Jõesalu, Põlvan oppikoulu (Põlva Keskkool)

                   Reet Jõgeva, Tallinnan saksalainen lukio (Tallinna Saksa Gümnaasium)

                   Sirle Jõgi, Tõrvan lukio (Tõrva Gümnaasium)

                   Evi Niilits, Võrun keskustan lukio (Võru Kesklinna Gümnaasium)

                   Irina Ševtšenko, Kauksin peruskoulu (Kauksi Põhikool)

JÄSENISTÖ

ESÕS:ään kuuluu 138 saksan kielen ja kulttuurin opettajaa. Yhdistystä johtaa seitsemänjäseninen hallitus, joka tekee tiivistä yhteistyötä 21 alueellisen yhteyshenkilön kanssa. Yhteyshenkilöt toimivat yhteyshenkilöiden seminaarilla opittujen asioiden ja muun tiedon välittäjinä oman alueensa opettajille.

PERUSTAMINEN

  • Viron saksan kielen opettajien yhdistys on toiminut vuodesta 1992 alkaen.
  • Vuodesta 1993 lähtien ESÕS on ollut myös kansainvälisen saksan kielen opettajien yhdistyksen (IDV) aktiivinen jäsen.
  • ESÕS:n hallituksen puheenjohtajina ovat toimineet Paul Lääne, Elle Oruste ja Krista Savitsch sekä vuodesta 2011 alkaen Signe Ilmjärv.
  • ESÕS on Viron kieltenopettajien liiton (EVÕL) perustajajäsen.

TOIMINNAN TAVOITTEET

Viron saksan kielen opettajien yhdistyksen sääntöihin on kirjattu seuraavat tavoitteet:

  • vapaaehtoisuuteen perustuva saksan kielen ja saksankielisten maiden kulttuurin edistäminen julkisen edun mukaisesti
  • kaikkinainen saksan kielen opetuksen ja saksalaisen kulttuurin esittelyn tukeminen Virossa
  • saksan kielen opettajien yhdistäminen tarjoamalla mahdollisuuksia koulutukseen sekä kokemusten vaihtoon ja yhteiseen toimintaan.

 

 

TOIMIALUEET JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

ESÕS julkaisee aikakauslehteä Deutsch in Estland (DiE), joka ilmestyi vuoteen 2009 saakka kaksi kertaa vuodessa ja sen jälkeen kerran vuodessa.

Hallitus järjestää tiedon välittäjinä toimiville yhteyshenkilöille seminaareja ja kokouksia maakunnissa.

Yhdistyksen kotisivuista (www.edlv.ee) huolehtii hallituksen yhteydessä toimiva kolmijäseninen IT-ryhmä, joka myös järjestää säännöllisesti sähköisessä muodossa olevia kilpailuja sekä oppilaille että opettajille. IT-ryhmä edistää interaktiivisia kielenopiskelumahdollisuuksia ja on kouluttanut vuodesta 2010 lähtien kollegoita online-koulutuksissa kaksi kertaa kuukaudessa. Kotisivuilla julkaistaan myös opettajien laatimia oppimateriaaleja. Yhdistyksellä on myös oma blogi osoitteessa http://edlvblog.wordpress.com/.

Perienteinen tapahtuma on yhdistyksen vuosikokous, jossa palkitaan yhdistyksen aktiivisia jäseniä titteleillä Vuoden teko, Vuoden tekijä, Vuosien teko ja Vuosien tekijä.

Pitkät perinteet on myös opettajien kesäseminaarilla, joka järjestetään vuosittain eri maakunnissa, sekä saksan kielen leirillä, joka on tarkoitettu viidensien ja kuudensien luokkien oppilaille.

Joka toinen vuosi suuri määrä yhdistyksen jäseniä osallistuu Baltian maiden saksan kielen opettajien seminaariin. Yhdistyksen jäsenet ovat edustettuina myös joka neljäs vuosi järjestettävässä kansainvälisessä saksan kielen opettajien tapaamisessa.

ESÕS:n edustajat toimivat erilaisissa lautakunnissa ja työryhmissä, kuten stipendilautakunnissa, valtion tutkintolautakunnan arviointi- ja testilautakunnissa, opintosuunnitelmatyöryhmässä sekä Netzwerk Deutsch -työryhmässä.

ESÕS:n tärkeitä yhteistyökumppaneita ja tukijoita ovat Tallinnan Saksan kulttuuri-instituutti / Goethe Instituut Tallinnassa, valtion tutkintolautakunta, SA Tiigrihüpe, Saksan liittotasavallan ja Itävallan suurlähetystöt Tallinnassa, Sveitsin suurlähetystö Helsingissä, Tallinnan kansalliskirjasto, Saksan ulkomaansuhteiden yhdistys, Itävallan opetus-, taide- ja kulttuuriministeriö sekä saksan kielen opettajien yhdistykset Latviassa, Liettuassa ja Suomessa. Teemme myös erittäin hyvää yhteistyötä saksalaisten kirjapainojen Hueberin ja Klettin kanssa sekä kirjapainojen TEA, Allecto ja Dialoog kanssa