HALLITUS

Puheenjohtaja:   Ülle Rumm, Kiviõlin venäläinen lukio (Kiviõli Vene Gümnaasium)

Jäsenet:              Leili Sägi, Pärnun venäläinen lukio (Pärnu Vene Gümnaasium)

                          Diana Joassoone, Tarton Annelinnan lukio (Tartu Annelinna Gümnaasium)

                          Anneli Kustova, Kiviõlin venäläinen lukio (Kiviõli Vene Gümnaasium)

                          Inguna Joandi, Narvan Pähklimäen lukio (Narva Pähklimäe Gümnaasium)

                          Natalia Prigorovskaja, Tallinnan juutalainen koulu (Tallinna Juudi Kool)

                          Larissa Aksinovitš, Tarton ammattioppilaitos (Tartu Kutsehariduskeskus)

JÄSENISTÖ JA ALUEKESKUKSET

10.6.2011 viron kieltä toisena kielenä opettavien opettajien liitossa oli 151 jäsentä koko Viron alueella. Edustettuina ovat niin peruskoulujen, ammattioppilaitosten kuin päiväkotienkin opettajat sekä kielikoulujen ja korkeakoulujen opettajat. EKTKÕL:llä on kolme aluekeskusta: Tallinnan ja Harjumaan keskus Tallinnan yliopistossa (johtaja Elle Sõrmus), Virumaan keskus Tallinnan teknillisen yliopiston Virumaan osastolla Kohtla-Järvellä (Ene Peterson) sekä Tarton ja Etelä-Viron keskus Tarton Annelinnan lukiossa (Diana Joassoone). Niiden lisäksi viron kieltä toisena kielenä päiväkodeissa opettavien opettajien keskus toimii Tallinnassa Tähekesen päiväkodissa (Lea Maiberg).

PERUSTAMINEN

Viron kieltä toisena kielenä opettavien opettajien liitto perustettiin 8. joulukuuta 2001. Perustajajäseniä oli 39.

TOIMIALUEET JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

Liiton päivittäinen toiminta tapahtuu keskusten työn kautta. Keskusten työhön kuuluvat kommunikointi ja kirjeenvaihto jäsenten, yhteistyökumppaneiden ja kirjapainojen kanssa, koulutusten järjestäminen, koulutuksista ja muista tapahtumista tiedottaminen jäsenille sekä liiton toiminnan esittely kotisivuilla ja median välityksellä sekä erilaisissa tapahtumissa. Lisäksi toimitaan uusien jäsenten värväämisen, liiton keskusten kirjastojen toiminnan järjestämisen ja aineistojen lainaamisen sekä tarvittaessa myös opettajien neuvonnan parissa. Liiton keskusten kautta on luotu mahdollisuus viron kieltä toisena kielenä opettavien sekä viron kielellä aineita opettavien opettajien täydennyskoulutukseen, keskinäiseen yhteistyöhön sekä yhteistyöhön muiden aineliittojen ja järjestöjen kanssa. EKTKÕL:n riveistä on noussut kouluttajia, joiden taitoja ja tietämystä käytämme hyväksi toisten opettajien täydennyskoulutuksessa. Myös useita opetusmenetelmämateriaaleja on julkaistu, ja niiden tekijät ovat myös lähtöisin liittomme riveistä.

EKTKÕL on edustettuna erilaisissa lautakunnissa ja työryhmissä. Viron kieltä toisena kielenä opettavien opettajien liitolla on useita yhteistyökumppaneita, kuten Viron opetus- ja tiedeministeriö, valtion tutkintolautakunta, Viron integraatiosäätiö, Kutsekoda (Viron ammatillisten tutkintojen säätiö), kuntia, alueellisia ainejärjestöjä, Viron äidinkielenopettajien yhdistys, Tallinnan yliopisto, kirjapaino TEA, OÜ Iduleht sekä kirjapainot Allecto ja Atlex.

Vuonna 2010 laadimme säännöt jäsenten ja liiton tukijoiden tunnustamiseen ja ehdokkaiden esittämiseen sekä palkinnonsaajien valitsemiseen (Vuoden teko, Vuosien teko, Vuoden tekijä, Vuosien tekijä, Vuoden ystävä, Vuosien ystävä, Alueen teko, Alueen tekijä jne.). Vuoden 2010 yleiskokouksessa jaoimme ensimmäiset palkinnot ja valitsimme kaksi kunniajäsentä (Uuve Ensling ja Õie Vahar). Vuonna 2011 palkittiin alueellisesti ansioituneita jäseniä.

Perinteeksi ovat muodostuneet joka kesä järjestettävät historiallis-kulttuurilliset opintomatkat, joihin on viime vuosina otettu mukaan myös venäläisissä kouluissa viron kielellä aineita opettavia pedagogeja. Yksi mahdollisuus jäsenistön kasvattamiseksi onkin tiiviimpien suhteiden solmiminen viron kielellä aineita opettavien opettajien kanssa.

EKTKÕL tarjoaa jäsenilleen monipuolisia mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja mielen virkistämiseen. Lisätietoja on EKTKÕL:n kotisivuilla osoitteessa www. eestikeelteisekeelena.ee