Eestis hakatakse 2014. a gümnaasiumi võõrkeele riigieksamina kasutama prantsuse, saksa ja vene keele rahvusvahelisi eksameid.

Vene keele riigieksamit korraldavad Tartu Ülikooli vene keele tasemeeksami keskus koostöös Peterburi Riikliku Ülikooli  ning SA Innove õppekavaja eksamikeskusega. Riigieksami edukalt sooritanutele väljastatakse rahvusvaheliselt tunnustatud Vene Föderatsiooni Teadusja Haridusministeeriumi keeletunnistus ning annab neile võimaluse õppida Venemaa kõrgkoolides sh üliõpilasvahetuse korras, samas tagab konkurentsivõime nii Eesti kui ka rahvusvahelisel  tööturul.
 
 Pilooteksam toimub 2013.a. märtsis Tallinnas, Tartus ja Narvas. Ette on nähtud läbi viia 2012. aastal kaks koolitust gümnaasiumide vene keele õpetajatele ja ülikoolid  õppejõududele:

  •                  12.–15. september 2012. a väljasõidukoolitus (tasemeeksam B1, 2 EAP, 25 t aud. +  27 t iseseisvat tööd);
  •                   22.–26. oktoober 2012. a veebiseminar keelekeskuses (tasemeeksam B2, 3  EAP. 35 t aud. + 43 t iseseisvat tööd).

Koolitajateks on Peterburi Riikliku Ülikooli testijad ja eksperdid. Koolitused on õpetajatele tasuta, mõlema koolituse  läbiviimist toetab HTM.

 

Leena Möls

Vene Keele Õpetajate Seltsi juhatuse esimees,

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu liige