Vene Keele Õpetajate Selts tähistas 15.aastapäeva konverentsiga „Vene keel rahvusvahelises haridusruumis“ Tallinnas Õpetajate majas 30.novembril 2013.

VÕS  loodi 1998.aastal. Aineliidu eesmärgiks oli koondada eestikeelsete koolide vene keele õpetajaid, osutada neile igakülgset abi vene keele õpetamisel ja tõsta  vene keele mainet õpilaste seas. Käesoleval ajal võtavad seltsi tööst osa mitte ainult vene keele kui võõrkeele õpetajad, vaid ka venekeelsete koolide õpetajad. Selts on  Rahvusvahelise Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate Assotsiooni  ( MAPRYAL) liige. Vene Keele Õpetajate Seltsi juhatuse esimees on LEENA MÖLS (Aruküla Põhikool).

Konverentsil kõlanud ettekannetes anti ülevaade vene keele õpetamisest Eestis ja lähiriikides ning metoodilistest probleemidest.

Konverentsi avaettekande „Meie vene keelest“  tegi Tartu Ülikooli emeriitprofessor  Irina  Külmoja. Pihkva Riikliku Ülikooli  vene keele kateedri juhataja Larissa  Popkova kõneles Vene ja Eesti koostöö võimalustest vene keele õpetamise alal. Aleksei Lobski  Jyväsküla Ülikoolist  tutvustas vene keele positsiooni ja perspektiivi Soomes. Vilniuse Ülikooli vene keele kateedri juhataja Jelena  Brazauskene ettekanne oli pühendatud õpilaste õpetamise teemale, Riia Balti Rahvusvahelise Akadeemia  vene keele kateedri juhataja Emma  Arhangelskaja ettekanne valgustas  aga vene keele standardiseermise  vajadust kooliõpikutes.

Konverentsi  teises pooles esines vene keele õppekomplektide autor Larissa  Ignatjeva Lätist, kes käsitles kaasaegse tunni mudelit. SA INNOVE vene keele võõrkeelena peaspetsialist Mare Kasuri tutvustas vene keele kui võõrkeele lõpueksamit Eestis,  Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi vene keele õpetaja Jelena Ivanova  peatus vene keele praktilise lõputöö teostamise  küsimustel. Professionaalse keelekasutuse  teemal tegi ettekande Tallinna Ülikooli dotsent Natalja  Netšunajeva. Tallinna Laagna Gümnaasiumi õpetaja-metoodik Galina Noorkõiv  esitles vabariigi vene keele õpetajate stendiettekandeid  „Armastusega tehtud“.

Konverentsi toetas Haridus- ja Teadusministeerium. Kohal olid HTMi esindaja , Tallinna linnavalitsuse  esindaja, Vene Föderatsiooni esindaja Eestis, meediaklubi IMPRESSUM. Tervituskirja saatis MAPRYALi president professor L. A. Verbitskaja  ning  EVÕLi juhatuse esimees Ene Peterson.

 

Natalia Tshuikina,

Tallinna Üikooli  lektor,

VÕSi juhatuse liige

konverentsil oli ligikaudu 80 osalejat

 

Registreerimine: Larissa Panova ja Jekaterina Krivorutško tööl. VÕSi esimees Leena Möls jagab korraldusi. Leena Möls (Tallinn), Larissa Popkova (Pihkva), Larissa Panova (Tallinn) ja Valentina Ohhotnikova (Pihkva) , vasakult paremale