Ilmunud on uudne eesti keele tööraamat "Praktiline eesti keel teise keelena. B2, C1". „Praktiline eesti keel teise keelena. B2, C1“ on tööraamat vene õppekeelega kooli gümnaasiumiklassidele.

Tööraamat sobib kasutamiseks nii tavalistes eesti keele tundides kui ka uues õppeaines „Praktiline eesti keel“, mis on pärit eestikeelse kooli õppekavast ja aitab täita 60% ulatuses eestikeelse aineõppe nõuet. Materjal sobib kasutamiseks ka B2ja C1-taseme keelekursustel.

Tööraamatus on kolm peatükki, mis jagunevad alateemadeks. Harjutused põhinevad aktiivõppe meetodil. Tööraamatus on mõtlemapanevaid lugemistekste, aktiivõppe meetodil põhinevaid harjutusi, vajalikke kõneväljendeid, juhiseid tekstide loomiseks, grammatikaseletusi ja palju muud.

Raamat paneb õppijad aktiivselt eesti keelt kasutama, tõstab eesti keele õppe motivatsiooni ja aitab edukalt valmistuda riigikeele eksamiks.

Tööraamatu juurde kuulub ka elektrooniline õpetajajuhis.

Tööraamatule eelnevaks materjaliks sobib õppekomplekt "Eesti keele õppekomplekt B1, B2" (M.Kitsnik).

Rohkem infortja tellimine: http://www.kynnimees.ee