8.-9. augustil 2012 toimuvad Pedagoogide Ühenduste Ülesed Koostööpäevad (PÜÜK) (töökogemuslikud päevad teadmiste vahetamiseks ning tegevusele innustamiseks). 

Koht : Nelijärve Puhkekeskus (Harjumaa, Aegviidu vald, Purgatsi järve kallas).

Koostööpäeva teema: LÕIMING ÕPPEAINETES

Sihtgrupp: üldhariduskoolide õpetajad, kutsehariduse koolides üldhariduslikke aineid õpeta-vad õpetajad, koolijuhid

Lõimingu eesmärgiks on pakkuda õpilastele motiveeritud õppimist, seostada teadmisi õpilasest ja tema huvidest lähtuvalt ning soodustada sellega õpilase aktiivsust.

Koostööpäevade eesmärk on luua aktiviseeriv ja koostöine õpikeskkond, mis suurendab pedagoogide ühenduste vahelist ühtekuuluvustunnet; võimaldab luua tähendusi võrgustikupõhisele koostööle; annab teadmisi õppeainete seostamisest õppekava lõimingu kontekstis.

Igast ühendusest on esialgu võimalik osaleda kolmel inimesel. Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu liikmetel (eesti, soome, saksa ja vene keele õpetajatel), kes soovivad osaleda koostööpäeval liidu esindajana, palume pöörduda registreerimiseks Ene Petersoni poole hiljemalt  

11. maiks 2012 (e-post: ene@peterson.ee).

Tutvuge ajakavaga :

8. august 2012

10.30-11.00 Saabumine, tervituskohv
11.00-13.00 Töö
13.00-14.00 Lõuna
14.00-15.30 Töö
15.30-16.00 Paus
16.00-18.00 Töö
18.00- 19.30 Õhtusöök
19.30- 22.00 Ühistegevused õues (olenevalt ilmastikutingimustest ka ruumide kasutamise võimalus)

9. august 2012

9.00- 10.30 Töö
10.30-11.00 Paus
11.00-12.30 Töö
12.30-13.30 Lõuna
13.30-15.00 Töö
15.00-15.30 Paus
15.30 -16.30 Töö