Pedagoogide Ühenduste Ülene Koostööpäev (PÜÜK)
(töökogemuslik päev teadmiste vahetamiseks ning tegevusele innustamiseks).

Sihtgrupp: üldhariduskoolide õpetajad, kutsehariduse koolides üldhariduslikke aineid õpetavad õpetajad, koolijuhid.

Koostööpäeva teema:

Uurimuslik õpemiks ja kuidas?

Miina Härma Gümnaasiumis

(Tartu, Tõnissoni 3)

  21. märtsil 2013 kella 11:00-18:00ni

Eesmärk on luua aktiviseeriv ja koostöine õpikeskkond, mis


  • võimaldab luua tähendusi võrgustikupõhisele koostööle;
  • annab teavet aktiivselt tegutsevatest pedagoogide ühendustest;
  • suurendab pedagoogide ühenduste vahelist ühtekuuluvustunnet;
  • annab teavet uurimusliku õppe kasutamisvõimalustest õppetunnis;
  • annab teavet õpilaste uurimistööde juhendamise võimalustest ja –viisidest koolis.

Koostööpäeval tutvustatakse Eestis tegutsevaid aineühendusi ja õpitubades mitmesuguseid ideid, kuidas õppetööd põnevamaks ja huvitavamaks muuta.

Registreeruda saab:
http://www.oppekoda.org.ee/wp/

 

Lugupidamisega

Elve Kukk
Üldhariduse ja seire agentuur
Õppekavaja eksamitekeskus
Koordinaator
Tel: 7350691
Tel: 53 022 968

 

Sihtasutus Innove
Lõõtsa 4, 11415 Tallinn
Tel: 7350 500
Faks: 7350 600

Urmas Heinaste
urmash@vkhk.ee
Skype:urmas.h
Võrumaa Kutsehariduskeskus
Infotehnoloogia õppetool
IT Kutseõpetaja
78 50 811