Õpetajate võrgustikutöö septembrikuu uudiskiri

SA Innovel on ilmunud õpetajate võrgustikutöö uudiskiri nr 23, kus saab lugeda äsja valminud põhikooli ettevõtlusõppe ainekavast,  OSKA süsteemist, aineühenduste suvistest ja eelseisvatest tegemistest.  Loe Uudiskirja nr 23  artikleid siit.

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu ja Saksa Keele Õpetajate Seltsi artiklid uudiskirjas

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (EVÕLsaab viieaastaseks. Uudiskirja värskes numbris saab lugeda Ene Petersoni artiklit  Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit saab viieaastaseksmis teoksil?  Loe artiklit siit.

Saksa keele õpetajate tegemistest saame ülevaate neljas artiklis.  Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi juhatuse esimees Signe Ilmjärv kirjutab eelseisvast Baltimaade saksa keele õpetajate konverentsist, mis toimub 9.-11. oktoobrini 2014 Tallinna Ülikoolis.  Diana Kollin-Poom(ESÕSi liige, Kadrioru saksa gümnaasiumi õpetaja) kirjutab  saksa keele laagrist  5.- 6. klassi õpilastele. Saksa keele õpetajad kogusid tarkust ja väge traditsioonilisel suveseminaril Tartumaal. Loe Mall Matto (ESKÕSi juhatuse liigeartiklit.  Saksa keele õpetajad on aktiivsed kaasaegsete infotehnoloogiavahendite ja -meetodite rakendajad  oma ainetundides. Aimi Jõesalu(Koolielu portaali saksa keele ainemoderaator) tutvustab artiklis  Saksa keel ikka ja alati mitmekülgselt – pole probleemi! kolleegide poolt koostatud e-õppevahendeid: Eve Grossi onuline-sõnastik H. Allvee, M. Kangro, R. Taimsoo Kein Problem õpikuteseeria juurde, Kalle Lina Kein Problem e-raamat, Anneli Kesksaare veebiviktoriinid, Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi  IT-grupi blogi).

Õpetajate võrgustikutöö arhiiv

Õpetajate võrgustikutöö uudiskiri ilmub alates 2011. aastast. Kord kvartalis ilmuva uudiskirja eesmärk  on  soodustada ja toetada õpetajate kutseja erialast võrgustikutööd. Loe varem ilmunud uudiseid uudiskirja arhiivist.

 

September 2014

Head lugemist!

Ene  Peterson

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse esimees