Tõlkimine loob ja liidab 

30. septembril 2016 kell 10–13.15

toimub Tallinnas rahvusraamatukogu suures saalis tõlkide ja tõlkijate päeva konverents. 

Esinejatena astuvad üles pianist ja klaverivabrikant Indrek Laul, kes räägib tõlkimisest muusiku pilgu läbi, lavastaja Neeme Kuningas, kes räägib ooperite tõlkimisest ja võõrkeelsete artistidega töötamisest, tõlkija Jean Pascal Ollivry, kes tõlgib eesti kirjandust prantsuse keelde, ning sõnaraamatute asjatundja Enn Veldi, kes arutleb sõnaraamatute üle muutuvas maailmas.  

Ettekannetele järgneb paneeldiskussioon tööpealkirjaga *„Kuidas leida õige sõna?“, kus osalevad nii esinejad kui ka saavad sõna sekka öelda kuulajad.  See ei ole kitsalt tõlkespetsiifiline üritus.

Konverents on suurepärane võimalus avardada oma silmaringi ja rääkida kaasa teemal, millega puutuvad otseselt või kaudselt iga päev kokku kõik inimesed.

Tõlget kohtame ju kõikjal: poes, teleris, ajakirjanduses, teatris, raamaturiiulil, tööl. Sellel korral on eriline rõhk muusika ja kirjanduse valdkonna tõlkimise köögipoolel, mis võiks huvi pakkuda kõigile, kes neist loomingu liikidest lugu peavad. Aga ka sõnastikest rääkiv osa on asjakohane, sest kes meist ei peaks tänapäevases suhtluses ja asjaajamises aeg-ajalt mõnd võõrkeelset sõna otsima. 

Konverents toimub juba  kümnendat korda ja seetõttu on tegemist ka väikese juubeliga.

Üritus on tasuta. 

 

Konverents toimub rahvusraamatukogu suures saalis ja on tasuta.

Kuulama on oodatud tõlgid, tõlkijad ja kõik teised keelehuvilised.   

Registreeruda palume 28. septembriks ETML-i e-posti aadressil konverents@etml.ee. 

 

Karin Sibul

Rahvusvahelise Konverentsitõlkide Assotsiatsiooni AIIC liige

Eesti Tõlkemagistrite Liidu juhatuse liige

Euroopa Liidu institutsioonide atesteeritud vabakutseline konverentsitõlk

 

Vt Päevakava